Publicerat: 12 oktober 2015

”100-klubben” och ”Beredskapsjobb”: Något nytt under solen, egentligen?

Idag rapporterar Sveriges Radio att arbetslösheten är på väg att börja stiga. Det är tydligt att personer med svagare förankring på arbetsmarknaden, särskilt utrikes födda, står med stora utmaningar. Den akuta flyktingkrisen kommer inte att dämpa utmaningarna framåt. Reformer för att stärka integrationen och sänka trösklarna in på svensk arbetsmarknad blir allt mer angelägna att sjösätta. 

Regeringen har samtidigt bjudit in till Nationell Samling. Läget är allvarligt. Människor är på flykt från kritiska oroshärdar och inbördeskrig i flera länder. Att integrationen fungerar bättre för de som kommer hit är en avgörande framtidsfråga.

Företrädare för Svenskt Näringsliv kommer att delta på konferensen idag. Inför mötet har skrivit SN:s VD Carola Lemne i en debattartikel pekat på behovet av att på kort sikt vidga YA-jobben för att stärka jobbchanserna för utrikes födda.

Svenskt Näringsliv anser även att regeringen bör studera reformländer i vår nära omvärld. En regering med höga ambitioner i jobbpolitiken bör noggrant titta och ta inspiration av reformer sjösatta i Tyskland och i Storbritannien.

Vad gör regeringen? Inför mötet har regeringen lanserat ett antal initiativ. Flera av dem låter lovvärda, men frågan är om det är särskilt mycket nytt under solen:

  1. ”100-klubben” som lanseras i DI idag, där företag ska få en ”gräddfil” in på Arbetsförmedlingen om de binder sig att anställa 100 utrikes födda är knappast nytt. Det finns redan idag inom AF:s avdelning ”Nationella kunder” med ungefär samma upplägg.
  2. ”Beredskapsjobben”. Statsministern gjorde ett stort nummer av beredskapsjobb i skogsnäringen i Partiledardebatten. Vid närmare granskning visar det sig att det handlar om ett ”pilotprojekt” som kan komma att kosta 6 miljoner kronor 2016. Liknande projekt har funnits tidigare inom ramen för Fas.3 och i samarbete med Skogsstyrelsen. Det är givetvis bra för deltagarna och för branschen om lyckosamma projekt kan sjösättas, men man bör vara medveten om storleken i detta.
  3. ”Snabbspåren”. Det är lovvärt om snabbspår och validering för nyanlända kan komma på plats. Visita och HRF ska exempelvis validera kockar till hotell- och restaurangbranschen. Flera snabbspår är på gång, vilket är positivt. Samtidigt ska man inte ha en övertro på snabbspår som en universallösning. I början av 2000-talet tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en arbetsgrupp som bar namnet Samverkan för arbetsmarknadsintegration. Gruppen landade i en integrationsinsats, en form av praktik kombinerat med studier: Prova på plats. Den resulterade ett 500 tal platser i slutet av mandatperioden med osäkra jobbeffekter.

Summa summarum: Det är bra att regeringen tar initiativ som kan göra att nyanlända kommer i arbete.

Men det är nödvändigt att ha realistiska perspektiv på eventuella utfall. Tidigare erfarenheter talar för att enbart ”snabbspår”, ”validering” och ”100 klubb” kommer inte lösa integrationsutmaningen. Det blir allt mer uppenbart att det behövs större strukturreformer på arbetsmarknaden för att förbättra integrationen.

Det tjänar alla på.