Publicerat: 12 april 2017

2017 har inte varit fritt från konflikthot

Avtalsrörelsen 2017 var länge förskonad från konflikthot. Det betyder inte att det har varit fritt från varsel om stridsåtgärder på arbetsmarknaden i år. Hamnarbetarförbundet har på olika sätt lagt närmare ett sextiotal konfliktvarsel.

Hotell- och restaurangfacket, HRF, varslade den 5 april arbetsgivarna inom Visita om strejk på 19 företag och blockad mot nyanställning och inhyrning från den 19 april. Nästan omedelbart kom också varsel om sympatiåtgärder från Seko, Fastighets, Kommunal, Livs och Handels. IF Metall hotar nu enligt Dagens Arbete med att lägga ”tunga varsel” mot företag inom exportindustrin – detta mindre än två veckor efter att förbundet träffat avtal om arbetsfred i tre år.

Från arbetsgivarsynpunkt minskar fackliga sympatiåtgärder värdet av kollektivavtalen. Den arbetsfred man har betalat för är inte garanterad. Vissa företag vill därför inte teckna avtal. En annan ordning skulle kunna innebära att den part som driver den ursprungliga konflikten måste använda sig av tillgängliga stridsåtgärder, exempelvis strejk för alla medlemmar på avtalsområdet, under en viss tid innan sympatiåtgärder får sättas in.

Ett varsel om konflikt är en i sig kraftfull facklig åtgärd. Enligt Medlingsinstitutet kan ett varsel få samma ekonomiska effekt som en verkställd stridsåtgärd. Det är ofta verkligheten för företag inom besöksnäringen. Kunderna kan välja andra hotell än de som är varslade om stridsåtgärder. Redan under varselperioden kan företagen alltså förlora försäljning som inte går att ta igen senare.

HRF skriver i sitt varsel att andra grupper, exempelvis medarbetare som inte är med i facket, inte får ta över arbete som normalt utförs av förbundets medlemmar. Det är en sak att förklara arbetsuppgifter i blockad, men en helt annan att styra över företagens oorganiserade medarbetare. Någon sådan rätt har inte facket. Men hotet om upptrappad konflikt är oftast tillräckligt för att företagen undviker att kvarvarande medarbetare tar över strejkandes arbetsuppgifter.

Att det fram till nu inte har varit några konfliktvarsel i avtalsrörelsen betyder inte att 2017 har varit konfliktfritt. I lokala tvister på arbetsmarknaden har det förekommit 64 varsel under årets första månader, enligt den granskning Svenskt Näringsliv gör av varsel som har kommit till Medlingsinstitutet.

Samtliga dessa varsel har lagts av Svenska Hamnarbetarförbundet och Syndikalisterna. Flera varsel träffar företag som har kollektivavtal och där fredsplikt borde gälla. Så är det med den välkända konflikten mot APM Terminals i Göteborgs Hamn, men andra hamnar har också varslats om sympatistrejker. Ytterligare andra varsel har haft politiska syften.

Den pågående övertidsblockaden i Göteborgs hamn skadar allvarligt APM Terminals som ser minskade volymer och marknadsandelar. Men blockaden syns inte i strejkstatistiken. Det etablerade, men bristfälliga, måttet på fredlighet på arbetsmarknaden är antalet förlorade arbetsdagar till följd av konflikt. Det måttet fångar inte in en övertidsblockad. På den grunden går det att säga att 2017 så här långt har varit ett fredligt år. Men bara på den grunden.

För den som vill veta mer om varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad har Svenskt Näringsliv publicerat en ny rapport i ämnet.

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/varsel-om-stridsatgarder-pa-svensk-arbetsmarknad-2011-2016_672235.html