Publicerat: 22 juni 2017

AF-utredningen: ”Risk för förlorade år”

Idag presenterade regeringen tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om Arbetsförmedlingens framtid. Det är synd att regeringen väljer att skjuta på den del som handlar om externa aktörer från oktober 2017 till januari 2019 – det behövs handling här och nu.

Arbetsförmedlingens problem kan inte ha missat någon. Förtroendet är lågt och allt färre medlemsföretag använder de tjänster som erbjuds. Arbetsmarknadsutbildningen ger negativa resultat. Det saknas inte resurser: årligen satsas tiotalsmiljarder kronor på systemet. En utredning ska lämna förslag på en ny utformning. Svenskt Näringsliv är aktiva i en referensgrupp knuten till utredningen.AF bild

Den delrapport om externa leverantörer som skulle ha levererats i oktober 2017 var viktig för att börja förbereda systemet för en större omläggning som riksdagen redan har beslutat om ska ske.

Det är förvisso troligt att alla pusselbitar inte kan lösas i en delrapport. Men tidpunkten i oktober 2017 var ett första lackmustest om att hinta var utredningen är på väg. Signalvärdet av den rapporten kan inte underskattas. Nu riskerar omvärlden att sväva i osäkerhet om AF:s framtid i ytterligare ett och ett halvt år tid, helt i onödan.

Svenskt Näringsliv har välkomnat riksdagens beslut om att göra om AF i grunden. Regeringen väljer även att ta in den del som riksdagen har beställt om att utskilja myndighetsutövning med utförarroll i de nya direktiven. Det är en viktig kärna i utredningens uppdrag och en grundbult för att göra en större reform. Men den delen borde vara extra prioriterad och levereras inom maximalt ett år.

Utredningen om hur AF ska konkurrensutsättas har varit en seglivad affär. Den första versionen sjösattes våren 2014, för att därefter läggas ner av den nytillkomna rödgröna regeringen, och sedermera återupptas förra sommaren.

Tålamodet börjar tryta även om var den här processen är på väg. Det är svårt att inte tolka dagens besked som ett sätt för regeringen att lägga en för dem en besvärlig fråga i malpåsen för att vinna ytterligare tid.