Publicerat: 12 januari 2017

AF:s nya statistik visar på behov av rejäla strukturreformer

Idag publicerades Arbetsförmedlingens statistik för december månad. Tudelningen på svensk arbetsmarknad blir allt mer uppenbar: arbetslösheten minskar för inrikes födda men ökar för utrikes födda. Trots det relativt gynnsamma konjunkturläget ökar arbetslöshetstiderna för de som står längst ifrån. Samtidigt lyfter inte regeringens viktigaste reformer på arbetsmarknadsområdet.

Traineejobb

Ett traineejobb har skapats i t.ex. Stockholms Stad, enligt dagens AF-stats

Antalet inskrivna arbetslösa minskar marginellt med knappt 10 000 personer på ett år.

Samtidigt blir strukturarbetslösheten allt mer påtaglig. Långtidsarbetslösheten har inte minskat jämfört med samma månad förra året, trots konjunkturläget.

Tvärtom ökar arbetslöshetstiderna särskilt för de som är arbetslösa längre än 24 månader: med 5 procent. Dessutom ligger antalet långtidsarbetslösa  i jobb- och utvecklingsgarantin på ungefär samma nivå som i december 2015.

Ungdomsarbetslösheten har minskat sedan ett antal år tillbaka. Det är positivt. Det beror på det relativt gynnsamma konjunkturläget kombinerat med en minskande ålderskull i kohorten 15-24 år.

Samtidigt har inte jobbchanserna för de som står längst ifrån arbetsmarknaden påverkats nämnvärt: antalet arbetslösa utrikes födda ungdomar i åldern 18-24 år ökar i AF:s register med 3 000 personer, en ökning med 15 procent på ett år.

Regeringens paradreformer fortsätter att trampa vatten, något som Aftonbladet uppmärksammade i mellandagarna. Före valet 2014 menade regeringen att arbetsgivaravgifterna skulle öka med 19 miljarder kronor och att dessa medel bl.a. skulle riktas till ”mer träffsäkra åtgärder” mot de individer som behöver mest stöd.

Resultaten vad gäller måluppfyllelser är dock dystra:

– Traineejobben fortsätter att underleverera. Endast 270 av utlovade 32 000 platser finns i hela riket. I Stockholms Stad har ett traineejobb skakats fram i offentlig sektor. I en stad som Göteborg har endast två traineejobb skapats i offentlig sektor.

– Extratjänsterna lyfter inte. Endast 1 830 av de utlovade 20 000 finns i riket, trots att Fas. 3 avvecklas i rask takt. Dessutom minskar de särskilda anställningsstöden i samma takt som Extratjänsterna ökar. Risken finns att deltagarna nu möter passivitet istället för aktivt deltagande på arbetsplatserna.

– Utbildningskontrakten uppgår till knappt 2 000 av de 20 000 utlovade platser. Men hela 80 procent av de platserna skulle kommit till i alla fall eftersom målgruppen främst enbart studerar, enligt en färsk rapport från AF.

Svensk arbetsmarknad behöver rejäla strukturreformer. Fler enkla jobb behöver växas fram. RUT-reformen behöver utvidgas och taket återställas. AF:s insatser behöver dessutom tydligare resultatstyrning.

Samtidigt behöver trösklarna sänkas i form av ökad lönespridning. Endast genom en mer inkluderande arbetsmarknad kan målet om lägst arbetslöshet i EU uppnås.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »