Publicerat: 22 december 2016

Allt fler får ett fast jobb

De flesta som jobbar har en tillsvidareanställning, det som vi dagligt tal kallar för ett fast jobb. En mindre del av de anställda har en tidsbegränsad anställning. Det är vanligt t ex om ett företag behöver en extra medarbetare under en hektisk period eller kanske behöver en vikarie när någon i den ordinarie personalen är ledig.

Emellanåt hävdas det att de tidsbegränsade anställningarna inte används som det är tänkt, att de ökar i omfattning och att de fasta jobben inte längre skulle vara normen på arbetsmarknaden. Men, fakta ger inte stöd för de beskrivningarna. I rapporten ”Allt fler får ett fast jobb” kan vi visa att under perioden 2006 – 2015 har tillsvidareanställningarna ökat med nästan 300 000 (20-64 år). Dessutom har andelen av de anställda som har en tillsvidareanställning legat relativt konstant kring 85 procent under de senaste 15 åren med viss konjunkturvariation. Från 2014 till 2015 steg andelen tillsvidareanställda från 84,9 procent till 85,1.

De tidsbegränsade anställningarna uppgår till drygt 600 000 (20-64 år). Sedan 2005 har det blivit cirka 50 000 fler tidsbegränsade anställningar. Andelen tidsbegränsat anställda föll från 15,1 procent till 14,9 från 2014 till 2015.

Vår rapport visar också att det är stor omsättning på de tidsbegränsade anställningarna. Under det senaste året har cirka 360 000 personer gått från en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning. Det är också den vanligaste vägen in på arbetsmarknaden för personer som är arbetslösa. Ungefär 260 000 personer har under det senaste året lämnat arbetslöshet tack vare en tidsbegränsad anställning.