Publicerat: 27 mars 2015

Är medarbetarnära lönesättning ett hot?

Man kan faktiskt få intrycket att medarbetarnära lönesättning är ett hot när man läser John Lapidus angrepp på Kommunal på SvD Brännpunkt. Men för de flesta på arbetsmarknaden är det viktigt att bli synliggjord som individ och att lönen är en bekräftelse på det jobb man gör. I en ny undersökning säger 80 procent av de tillfrågade att de vill bedömas utifrån sin prestation, sitt arbetsresultat och sin kompetens och hur den används när lönen sätts. 76 procent säger att de vill prata med sin chef om sin lön. Och de vill veta hur de kan påverka sin löneutveckling.

Annat var det förr, skriver John Lapidus och beskriver i positiva ordalag LOs solidariska lönepolitik som plattade till lönestrukturen på den svenska arbetsmarknaden. Den är orsaken till att vi nu har den mest sammanpressade lönestrukturen i Europa, lägst avkastning på högre utbildning och stora svårigheter för chefer att premiera medarbetare som gör ett bra jobb och utvecklar verksamheten de arbetar i.

John Lapidus tecknar en bild av arbetsplatsen där medarbetare tävlar med varandra om högre lön med risk för att man också saboterar för varandra och minskar istället för att öka företagets produktivitet. Jag har sett många arbetsplatser med individuellt satta löner men jag känner inte alls igen den beskrivningen. Samarbetsförmåga och förmåga att ta ansvar för helheten är vanligt förekommande lönekriterier och ett bra sätt att leda och utveckla en verksamhet och höja produktiviteten.

Att jobba med lönen är för företagen ett sätt bland flera att motivera de många medarbetare som gör ett fint jobb. De som är särskilt ansvarstagande, tar i extra, ger energi och utveckling och tar helhetsansvar. Jag möter många företag i mitt jobb. Många berättar om unga medarbetare som kommer in i företaget och ser det som en självklarhet att de ska kunna påverka sin utveckling i arbetet och sin lön. Som arbetsgivare behöver vi kunna möta deras förväntningar. Vi är mitt i ett utvecklingsskede och går från ett kollektivt synsätt på både människor och lön till att synliggöra individerna som finns i företagen.

Det ställer nya krav som inte bara handlar om hur lönesättningen ska gå till utan kräver också förändringar i ledarskap och arbetsorganisation. Att vara en närvarande chef, att inte ha för många medarbetare, att hitta former för att vara chef på distans. Lön ska sättas utifrån sakliga bedömningar som utgår från just arbetsresultatet. Den kollektiva lönesättningen ställde inga sådana krav och upplevdes av många som orättvis, just för att det inte spelade någon roll hur arbetet utfördes.

Det är alltså inte bara Kommunals medlemmar som efterfrågar individuellt satta löner, det är en stark trend i arbetslivet och något som alla arbetsgivare behöver vara bra på att möta. Utvecklingsarbetet som sker i en mängd företag kommer att fortsätta och det kommer att gynna alla. Motiverade medarbetare bidrar till konkurrenskraftiga företag som skapar tillväxt, jobb och välstånd.