Publicerat: 31 mars 2016

Arbetsgivarna råder inte över allt

I morse pratade jag och Erna Zelmin-Ekenhem, GD på Arbetsmiljöverket, om den nya föreskriften i P1 morgon. Bra att även Arbetsmiljöverket betonar dels att det finns många faktorer även utanför arbetsplatsen som påverkar hur vi mår, dels att de allra flesta arbetsgivare faktiskt vill göra rätt.

 

Att problemen ofta ligger någon annanstans och att det många gånger är omöjligt för arbetsgivaren att påverka situationen på arbetsplatsen, blev mycket tydligt genom inslagets inledande intervjudel där man talat med ett antal ”personer på stan” om stress. Stökiga cafégäster och stressade taxikunder – sådant är naturligtvis svårt för arbetsgivaren att råda över.

 

Detta bara understryker Svenskt Näringslivs skepsis till den landsomfattande kampanj som Arbetsmiljöverket nu bedriver där man lägger stora resurser på att utmåla arbetet som platsen där man blir sjuk och arbetsgivarna som roten till det onda.