Publicerat: 12 april 2016

Arbetslösheten riskerar att bita sig fast

Idag redovisade Arbetsförmedlingen statistik för mars månad. Trots tydliga ljuspunkter i delar av svensk ekonomi riskerar arbetslösheten att bita sig fast. Arbetslöshetstiderna ökar. Integrationsutmaningen blir allt mer påtaglig.

Arbetslöshet AF

Arbetslöshet januari 1994-mars 2016, 16-64 år (Arbetsförmedlingen)

AF slår fast att utrikes födda står för nästan hälften av inskrivna arbetslösa och uppgår i dagsläget till 21,4 procent. Arbetslösheten har påtagligt förvärrats för personer som kommer utanför Europa.

Förvisso minskar antalet inskrivna arbetslösa med 4 000 personer på årsbasis. Men det är anmärkningsvärt att arbetslöshetstiderna ökar. Det gäller för såväl arbetslösa som är inskrivna över 6 månader, 12 månader och 24 månader.

Situationen för ungdomar ser något bättre ut. Det beror på en ökande efterfrågan senaste månaderna och det faktum att ungdomskullarna är väsentligen mindre än föregående år. Men för långtidsarbetslösa unga är problemet alltjämt aktuellt. Över 500 ungdomar är idag i den hårt kritiserade Fas.3.

Regeringen svar på ungdomsarbetslösheten, traineejobb, går samtidigt trögt. Endast 118 traineejobb finns nu över hela landet av utlovade 32 000 traineejobb.

Bilden av en tuff strukturell arbetslöshet förstärkts av ESV:s senaste prognos som visar på ökande arbetslöshet, lägre sysselsättningsgrad och lägre arbetskraftsdeltagande mellan åren 2016-2020. Vägen framåt måste vara lägre trösklar och fler vardagsjobb. Då krävs offensiva reformer. Samtidigt oroar facken i 6F:s krav på låglönesatsningar och hot om att spräcka märket. Det kan komma att cementera utanförskap bland utrikes födda och unga utan fullvärdig gymnasieutbildning.

Inför vårpropositionen förstärks bilden av en hård kärna av strukturell arbetslöshet. Risken att anställa måste minska. Kostnaderna måste ner markant. Regeringens största reformer går här i fel riktning. Kostnaderna för att anställa har ökat med mer än 20 miljarder senaste året. Signaler om att arbetsgivare ska medfinansiera sjukfrånvaro ger även det en oro för landets företag inför nyanställningar.

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »