Publicerat: 14 oktober 2016

Arbetsmiljöarbetet ger resultat

IMG_2095Fysiska besvär orsakade av arbetet minskar och stressbesvären ökar inte sedan 2014. Glädjande besked, vilket framgår av en nyligen publicerad rapport från Arbetsmiljöverket om Arbetsorsakade besvär.

Undersökningen har genomförts av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Omkring 15 000 sysselsatta i åldern 16-64 år har intervjuats via telefon (under första kvartalet 2016) och svarat på frågor om sina arbetsrelaterade besvär. Denna typ av undersökning genomförs vartannat år.

Av undersökningen framgår bl a att 22 % har eller haft någon form av arbetsorsakade besvär de senaste året, kvinnor mer (26 %) än män (19 %). Av dessa besvär har ca 30 % lett till någon form av sjukskrivning – 4,4 % till en sjukskrivning längre än 5 veckor.

De vanligaste orsakerna till besvär hos kvinnor är stress och psykiska påfrestningar och därefter fysiska belastningar. Hos män är det numera lika vanligt med stress och psykiska påfrestningar som fysiska belastningarna.

Högst andel arbetsorsakade besvär har de som arbetar inom vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning. Detta är ju också kvinnodominerande arbetsplatser. Det har visat sig att också män som arbetar under samma villkor inom dessa branscher drabbas i samma utsträckning som kvinnor.

En positiv utveckling, sedan den förra undersökningen gjordes 2014, är att de arbetsrelaterade fysiska besvären minskat från 17 till 15 procent. Även om den arbetsrelaterade stressen och de psykiska påfrestningarna för speciellt kvinnor ligger på en relativt högre nivå, så har situationen stabiliserats och ökar inte längre i samma utsträckning som mellan åren 2012 – 2014, vilket är positivt.

Genom ett enträget systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser blir det möjligt att bibehålla en positiv utveckling och vända negativa trender. Trots allt visar också många undersökningar att de flesta mår bra på jobbet och det är viktigt att vi uppmärksammar resultaten av arbetsmiljöarbetet så att fler blir inspirerade till att bidra till utvecklingen.

Läs mer om Arbetsorsakade besvär 2016

 

 


1 Comment » for Arbetsmiljöarbetet ger resultat
  1. Björn Hammar skriver:

    Kan det vara så att vi har olika sjukskrivnings”kulturer” inom olika branscher och verksamheter – att sjukskriva ”sig” smittar? Har en känsla av att det framkommit i vissa forskningsrapporter och för att vi ska komma till rätta med problemet kanske ökad forskning behövs.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »