Publicerat: 14 oktober 2016

Arbetsmiljöarbetet ger resultat

IMG_2095Fysiska besvär orsakade av arbetet minskar och stressbesvären ökar inte sedan 2014. Glädjande besked, vilket framgår av en nyligen publicerad rapport från Arbetsmiljöverket om Arbetsorsakade besvär.

Undersökningen har genomförts av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Omkring 15 000 sysselsatta i åldern 16-64 år har intervjuats via telefon (under första kvartalet 2016) och svarat på frågor om sina arbetsrelaterade besvär. Denna typ av undersökning genomförs vartannat år.

Av undersökningen framgår bl a att 22 % har eller haft någon form av arbetsorsakade besvär de senaste året, kvinnor mer (26 %) än män (19 %). Av dessa besvär har ca 30 % lett till någon form av sjukskrivning – 4,4 % till en sjukskrivning längre än 5 veckor.

De vanligaste orsakerna till besvär hos kvinnor är stress och psykiska påfrestningar och därefter fysiska belastningar. Hos män är det numera lika vanligt med stress och psykiska påfrestningar som fysiska belastningarna.

Högst andel arbetsorsakade besvär har de som arbetar inom vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning. Detta är ju också kvinnodominerande arbetsplatser. Det har visat sig att också män som arbetar under samma villkor inom dessa branscher drabbas i samma utsträckning som kvinnor.

En positiv utveckling, sedan den förra undersökningen gjordes 2014, är att de arbetsrelaterade fysiska besvären minskat från 17 till 15 procent. Även om den arbetsrelaterade stressen och de psykiska påfrestningarna för speciellt kvinnor ligger på en relativt högre nivå, så har situationen stabiliserats och ökar inte längre i samma utsträckning som mellan åren 2012 – 2014, vilket är positivt.

Genom ett enträget systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser blir det möjligt att bibehålla en positiv utveckling och vända negativa trender. Trots allt visar också många undersökningar att de flesta mår bra på jobbet och det är viktigt att vi uppmärksammar resultaten av arbetsmiljöarbetet så att fler blir inspirerade till att bidra till utvecklingen.

Läs mer om Arbetsorsakade besvär 2016