Publicerat: 17 juni 2016

Arbetsmiljön förtjänar mer än eländesbeskrivningar

I veckan har Arbetsmiljöverket presenterat sin senaste arbetsmiljöundersökning och i verkets pressmeddelande har man kunnat läsa att sju av tio arbetar då de är sjuka. Men är detta entydigt negativt? I andra sammanhang uttrycks oro över den ”skenande” sjukfrånvaron men nu anser Arbetsmiljöverket alltså att vi är sjukskrivna för lite. 

Det som också framgår av arbetsmiljöundersökningen, men som Arbetsmiljöverket inte är så tydliga med att lyfta fram, är att 74 % av de svarande i undersökningen är nöjda och trivs med sitt arbete och att 70 % anser att de har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter. Detta understryks av att den tredje vanligaste orsaken till att man går till jobbet trots sjukdom är att man gillar sitt jobb. Detta är ju positiva resultat som borde ges större uppmärksamhet. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att alla sjukdomar inte innebär att man har en försämrad arbetsförmåga för det arbete man ska utföra. 

Arbetsmiljöundersökningen är omfattande och innehåller en hel del intressanta uppgifter och naturligtvis kan alltid arbetsmiljön förbättras på olika områden och för olika yrkesgrupper. Ser man över en längre tidsperiod så känner man dock inte igen eländesbeskrivningarna av arbetsmiljön i Sverige. Det har inte heller skett några väsentliga försämringar på arbetsmiljöområdet de senaste 20 åren. Fysiskt arbete i form av till exempel tunga lyft har minskat. 

Områden som man dock bör vara observant på och där man kan arbeta med åtgärder för att åstadkomma förbättringar, är bland annat arbetsbelastning och stress, gränslöst arbete, hot och våld samt buller. Här skiljer sig dock resultaten av naturliga skäl mellan olika yrkesgrupper och åldrar. Även om det hela tiden finns mycket att förbättra är det svårt att hävda att vi i Sverige generellt sett har en dålig arbetsmiljö som förtjänar dystra rubriker.

Länk till rapporten Arbetsmiljö 2015