Publicerat: 30 mars 2016

Arbetsmiljöverket – det här är inte rimligt

Den 31 mars träder nya arbetsmiljöregler i kraft och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö blir verklighet. Arbetsmiljöverket, som ansvarig myndighet, har under ett par veckor slagit på stora trumman genom en påkostad kampanj där dokumentärfilmen ”Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen” agerar kampanjmotor.

 

Svenskt Näringsliv har redan från start varit kritiska till en ny föreskrift på detta område; dels för att det redan finns ett regelverk som omfattar dessa frågor, föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), dels för att området är alltför komplext och därför inte lämpligt att reglera i en sanktionerad föreskrift. Man kan inte lagstifta bort dåliga chefer eller otydlig kommunikation. Lika lite kan man lagstifta bort strulande tonårsbarn eller ett dåligt äktenskap, även om allt detta ju påverkar vår psykiska hälsa. Den ökande psykiska ohälsan handlar om så mycket mer än bara arbetsplatsen och det är naivt att tro att bara man lägger ett ökat ansvar på arbetsgivarna så är problemet löst.

 

Frågorna är naturligtvis inte oviktiga för arbetsgivarna. Tvärt om. Hur medarbetarna mår, såväl fysiskt som psykiskt, är en angelägen fråga för våra medlemsföretag. Bortsett från att det är dyrt med sjukskriven personal finns såklart en medmänsklig sida av frågan och dessutom en vilja att vara en attraktiv arbetsgivare om man tänker på behovet av att behålla och rekrytera duktiga medarbetare.

 

Men är en helt ny föreskrift nödvändig? Arbetsmiljöverket är ju själva tydliga med att föreskriften i princip inte innebär några nya krav, utan att den förtydligar vad som redan gäller (inom ramen för SAM). Ett rimligare alternativ hade väl ändå varit att skriva en vägledning till SAM där man hade kunnat förtydliga de organisatoriska och sociala frågorna. Det arbetsgivarna efterfrågar är stöd och rekommendationer för att kunna arbeta effektivt med frågorna. Ytterligare ett regelverk, i den redan befintliga djungeln av arbetsmiljöföreskrifter, är inte vad våra medlemsföretag behöver.

 

På tal om rimlighet, hur rimligt är det att Arbetsmiljöverket gör en film om den nya föreskriften? En påkostad och snygg dokumentärfilm där man väljer att svartmåla arbetsplatserna och arbetslivet. Med utgångspunkten att jobbet gör oss sjuka. Arbete är för de flesta något positivt – en friskfaktor, när livet i övrigt kanske är rörigt. Men om en väl fungerande arbetsplats- med kollegor man trivs med, meningsfulla arbetsuppgifter, möjligheter att utvecklas, rutiner, delaktighet och försörjning- görs det såklart ingen påkostad film för våra skattepengar.