Författararkiv: Lars Gellner

Publicerat: 30 september 2015

Oacceptabelt utstationeringsförslag

Utstationeringskommittén föreslår i dag i betänkandet Översyn av lex Laval ingripande förändringar i utstationeringsreglerna. Om förslaget blir verklighet ersätts den s k lex Laval med de nya reglerna.  Kommittén fick i och med regeringsskiftet ett nytt uppdrag, som bestod i … Läs mer ›

Publicerat: 2 september 2015

När facken får som de vill

Den 1 september lämnade den statliga utredaren Niklas Bruun sitt förslag om kollektivavtalsvillkor vid offentlig upphandling (SOU 2015:78). Utredningen tillsattes strax före jul förra året efter fackliga påstötningar om att upphandlande myndigheter ska åläggas att ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor … Läs mer ›

Publicerat: 20 april 2015

Vita jobb – en solkig hantering

Offentlig upphandling omsätter omkring 600 miljarder kronor varje år. Det är således en omfattande och viktig verksamhet, såväl för staten, kommuner och landsting som för privata företag och skattebetalare. Under senare år har en särskild företeelse inom offentlig upphandling gjort … Läs mer ›

Publicerat: 14 april 2015

Bekräftelseavtal strider mot EU-rätten

Frågan om löner till utstationerade arbetstagare har varit föremål för en livlig debatt alltsedan Laval-domen meddelades av EU-domstolen 2007. För att uppfylla Laval-domen gjordes vissa lagändringar i svensk rätt (lex Laval) 2010, varigenom svenska fackliga organisationer förbjöds att vidta stridsåtgärder … Läs mer ›

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »