Publicerat: 13 december 2017

Betydande problem under ytan i AF:s prognos

Idag presenterade Arbetsförmedlingen (AF) sin årliga prognos för arbetslöshet och sysselsättning. Myndigheten har intervjuat nästan 15 000 arbetsgivare i såväl privat som offentlig sektor som grund för prognosen.

En sak sticker ut: Det är anmärkningsvärt att regeringens egen expertmyndighet dömer ut regeringens arbetslöshetsprognos för 2018. Statsminister Stefan Löfvén har lovat ett delmål om ”under 6 procent år 2018”.

Arbetslöshet

AF prognos: rödstreckad är för år 2018

Även Finansdepartementet har spått en arbetslöshet om 5,9 procent år 2018 i budgetpropositionen för 2018. AF menar nu att arbetslösheten landar på 6,5 procent för 2018. Så sent som igår kritiserade Riksrevisionen regeringen i förhållande till prognosarbetet.

AF varnar även för ”risk för fler långtidsarbetslösa”. Personer med kort utbildning bedöms sysselsättningen vara ”bestående låg”, vilket är synnerligen allvarligt.

Det är positivt att efterfrågan på arbetskraft är fortsatt god i merparten av inhemska branscher och exportorienterade sektorer. Byggindustrin är fortsatt glödhet. Särskilt anmärkningsvärt och positivt är att industrin går på högvarv och står med stora kompetensförsörjningsbehov. Även privat tjänstesektor tuffar på i god takt.

Sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden förväntas fortsatt stiga även under nästa år, om än i mindre takt från dagens ca 100 000 till ca 70 000 år 2018.

Dock är det problematiskt att myndigheten pekar på att näringslivets utvecklingspotential kan bromsas på grund av flaskhalsar och arbetskraftsbrist. Det finns en påtaglig risk att expansionsplanerna får vänta när efterfrågan på arbetskraft inte möter utbudet och när matchningsmotorerna lider med påtagliga utmaningar.

Tre reformområden är centrala för att möta näringslivets behov av nya medarbetare:

  1. Insatser som främjar stärkt kompetensförsörjning
  2. Strukturreformer som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och genererar fler riktiga jobb för personer med svag utbildningsbakgrund, inte minst för personer med utomeuropeisk bakgrund
  3. Strukturområden som är prioriterade är: LAS-reform, AF-nedläggning i nuvarande form och stärkta drivkrafter till arbete