Publicerat: 15 augusti 2018

Budgetstrul sänker viktig pusselbit i kommande AF-reform

Problemet med Arbetsförmedlingen (AF) bottnar i mångt och mycket om svårigheter att mäta och återge resultat. Men det finns ett undantag: insatsen Stöd & Matchning och dess rating-system. När nu insatsen störs på grund av felräknade budgetmedel undermineras en viktig strategisk nyckel i en kommande AF-reform. Det måste rättas till omgående.

När Visby började slumra in i slutet av Almedalsveckan kröp det fram att regeringen radikalt ändrat förutsättningarna för upphandlade insatser. SVT Nyheter avslöjade att AF:s ledning fått rycka i nödbromsen för budgeterade program- och aktivitetsmedel för matchnings- och utbildningsinsatser. Minst 10 000 personer påverkas på kort sikt.

Anledningen är att regeringens ”Extratjänster” äter upp programanslaget. Insatsen kostar 30 miljarder kronor fram till 2021 och har ökat dramatiskt det senaste året.

”Extratjänsterna” har återkommande dragits med stora implementeringsproblem och är egentligen feltänkt från början – den träffar dessutom fel målgrupp och i en allmän volymhets har deltagarna inte erbjudits arbetsplatsförlagda aktiviteter. Nu tränger åtgärden alltså ut andra fungerande (och billigare) insatser.

För Svenskt Näringslivs vidkommande är det ytterst beklagansvärt att Stöd & Matchning hamnar i kläm. Det handlar inte bara om att samtliga inblandade parter får det svårare framöver – inte minst de leverantörer som byggt upp relevant infrastruktur. Utan viktigast är att det sätter käppar i hjulen för ett strategiskt viktigt utvecklingsområde.

I Svenskt Näringslivs reformförslag i rapporten ”Bortom Arbetsförmedlingen” är Stöd & Matchning en central utvecklingspunkt. Insatsen är en Australien-modell i miniatyr med tydliga meriter: deltagaren (den arbetssökande) kan välja och välja bort aktör. En matchningsaktör får betalt efter resultat.

Leverantören av tjänsten rankas efter ett trestjärnigt system. De som gör bra ifrån sig lyfts fram. Dåliga aktörer gallras ut. Det senaste året har de 10 procent sämsta fått lämna marknaden i två omgångar, vilket är helt enligt principerna bakom systemet.

Samtidigt är insatsen långt ifrån perfekt. Det är exempelvis väldigt svårt att finna aktörernas resultat på AF:s snåriga hemsida. Och resultaten varierar väldigt mycket mellan de respektive leverantörerna.

Som en konstruktiv lösning har SN i två omgångar använt AF:s rådata i en digital Sverige-karta som belyser olika aktörers resultat på lokal nivå. Med ett klick ska en arbetslös, ett företag eller en leverantör se vilken aktör som är bäst på matchning i närområdet.

RATING

SN:s digitala rating-karta. Här exempel från Gotland. Ett klick på digital karta för att mäta och belysa resultat.

Experter som den f.d. överdirektören vid AF Lars Sjöström har lovordat detta sätt att arbeta på och anser att rating-systemet mycket väl kan användas för andra tjänster samt även för AF:s egna enheter (23/ 4).

Forskningen generellt ger starkt stöd till att utveckla Stöd & Matchning. Så sent som i juni lanserade professor Lars Calmfors tillsammans med flera profilerade arbetsmarknadsforskare sitt utvecklingsprogram för AF. Det förslag som särskilt lyfts fram särskilt handlade om att utveckla just Stöd & Matchning till fler tjänster.

Särskilt rating-systemet har även stark bäring i såväl internationell som svensk arbetsmarknadsforskning. Just det svenska systemet är utvärderat och används om bench-mark i internationella sammanhang.

Regeringen har också fattat vinken och har därför beslutat att insatsen ska vara inbegripen i de av parterna överenskomna etableringsanställningarna. Ett specifikt regeringsuppdrag formulerades så sent som i juni för att utveckla Stöd & Matchning – helt i motsats med vad som nu sker.

Och redan i november ska parterna och regering komma vidare med praktiska spörsmål så att Stöd & Matchning snabbt kan integreras. Därför är de senaste händelserna oroväckande.

Alla vill se en effektivisering i arbetsmarknadspolitiken med lägre kostnader och högre resultat. Men att prisa ut en insats som Stöd & Matchning med så pass tydliga meriter och låta programinslaget ätas upp av redan hårt kritiserade ”Extratjänster” är att skjuta sig i foten. Detta måste åtgärdas per omgående. Annars missar vi chansen att göra nåt vettigt med AF för en gångs skull.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »