Publicerat: 13 augusti 2018

Cementerad långtidsarbetslöshet kan bli dyr för Sverige

Idag kom AF:s sista statistik före valet om några veckor. Antalet inskrivna arbetslösa minskar något, men trots de goda tiderna biter sig långtidsarbetslösheten fast. Arbetslösheten bland utrikes födda är knappt 20 procent. Bristen på strukturreformer bäddar för en dyr baksmälla när konjunkturen vänder nedåt.

Den goda konjunkturen eldar på efterfrågan på arbetskraft. Antalet nyanmälda platser ökar jämfört med ett år sedan.

Samtidigt är strukturarbetslösheten alltjämt problematisk och de bristande integrationsproblemen gör sig gällande i allra högsta grad:

  • Arbetslösheten bland utrikes födda minskar marginellt och uppgår till knappt 20 procent.
  • Långtidsarbetslösheten ligger stilla jämfört med förra året. Idag står nästan 150 000 personer utan arbete längre än 12 månader.
  • För utomeuropeiskt födda ökar antalet långtidsarbetslösa markant: en ökning om nästan 10 procent på ett år.
  • Senast förra veckan redovisade SCB dessutom att ungdomsarbetslösheten bland utrikes födda är knappt 30 procent.

Idag kom även ett avslöjande i Ekot att utbildningsplikten för nyanlända inte fungerar. Endast 90 personer har gått vidare till studier efter införandet. Liknande bleka resultat finns i det snart ett år gamla studiestartsstödet.

Och senast i helgen avslöjade Dagens Industri att Arbetsförmedlingen har slut på pengar på grund av felprioriterade åtgärder, vilket resulterar i att tusentals arbetslösa riskerar att stå utan insats i höst. Arbetsmarknadspolitiken löser uppenbarligen inte de problem som vi står inför.

Det går inte att förneka: trots idoga försök att komma tillrätta med strukturarbetslösheten har regeringar av olika kulörer inte lyckats tillräckligt väl att utveckla en inkluderande arbetsmarknad.

Vi har helt enkelt blundat för att genomföra tuffa strukturreformer som till exempel gjorts med framgång i länder som Tyskland och Storbritannien.

Under nästa mandatperiod är det avgörande att fler reformer kommer på plats som stärker drivkrafter till arbete, underlättar för företagen att anställa och ser till att entreprenörskap blir en tydligare del i jobbpolitiken. Kraven på att söka och ta de jobb som finns måste öka. Arbetsförmedlingen behöver läggas ner i dess nuvarande form.

Riktiga enkla jobb måste därtill skapas för att personer med svag förankring på arbetsmarknaden kan komma in i arbetslivet. Utbildning är viktigt, men kan aldrig bli en anledning för politiker att ducka för tuffare reformer.

Det måste till en genomgripande reformagenda som stärker människors jobbchanser, inte minst för personer som nyss kom till Sverige. Annars kan långtidsarbetslösheten bli en dyr affär för alla – inte minst för dem arbetslösa.