Publicerat: 4 november 2015

Centrala vallöften på väg att haverera

Jobben är regeringen Löfvéns viktigaste mål och politikområde, men nu hopar sig problembilden i en lång rad insatser. Högtflygande ambitioner om en ”90-dagars garanti” och löften om att snabbt avveckla Fas.3 kan komma att skjutas på framtiden.

I SVT Rapport hissar nu Arbetsförmedlingen varningsflagg på flera centrala områden i Löfvéns ”jobbagenda”. I en färsk prognos revideras prognoserna ner väsentligt för några av regeringens viktigaste vallöften:Prognos AF

- Utbildningskontrakt. Insatsen är central i ”90-dagarsgarantin”, och var Socialdemokraternas stora paradnummer före valet för att bekämpa ungdomsarbetslöshet. Nu visar det sig att antalet på sin höjd kan komma upp till ca 4 000 deltagare. AF menar att arbetet med kommunerna går långsamt och att arbetet med att motivera ungdomar kommer att vara ”personalintensivt och tidskrävande”. AF vill ha mer resurser.

- Traineejobben. Statsministern lovade 32 000 traineejobb i valrörelsen. Tidigare i år nedreviderades målet till en tredjedel. Hittills har noll (0) traineejobb registrerats i AF:s egna statistik, samtidigt som kostnaden för att anställa ungdomar ökar med 19 miljarder kronor närmaste året. AF varnar nu för att utbyggnaden av traineejobben kan bli än långsammare än tidigare uttalat, på grund av flyktingkrisen som påverkar avtalen med kommunerna.

- Extratjänster. Insatsen ska ersätta den hårt kritiserade Fas. 3. Före valet lovade regeringen att avveckla insatsen ”relativt snabbt”. Antalet bedöms ligga på 20 000 deltagare lagom till valåret 2018, men även här tycks utbyggnadsfasen bromsas av andra prioriteringar. I dagsläget har Fas.3 36 000 personer.

- YA-jobben. Anställningsstödet har nämnts som en av flera insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet. AF nedreviderar prognosen för YA-jobben kraftigt. Från 15 600 personer år 2019 i juni-prognosen, till endast 2 100 personer år 2019 i oktober- prognosen. Ett viktigt skäl är att insatsen är för krånglig, informationen har inte gått fram och att den enskilda förmedlaren måste hålla koll på villkoren i uppemot 40 kollektivavtal.

Regeringens mål är lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det kräver i sin tur 430 000 nya jobb. För att komma dit krävs helt andra strukturreformer som gör att företagen – som är jobbskaparna – kan växa och anställa samt mer av kostnadseffektivitet i de insatser som sjösätts. Det blir allt mer uppenbart att regeringen utlovat måluppfyllelser som inte står i paritet med verkligheten.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »