Publicerat: 23 februari 2017

Dambergs dimridåer

Foto skogsarbetareDI rapporterar att 15 nyckelpersoner på Spotify riskerar utvisning på grund av tekniska detaljer rörande reglerna för arbetskraftsinvandring. Näringsminister Damberg kommenterar nyheten och menar att en begränsning av arbetskraftsinvandringen skulle underlätta för företag, som Spotify, med behov av medarbetare med hög kompetens. Damberg är säkert medveten om att detta handlar om två helt olika saker, men sprider dimridåer av politiska skäl.

Migrationsverket är den myndighet som hanterar tillståndsgivning för uppehålls – och arbetstillstånd avseende arbetskraftsinvandrare. Migrationsverkets regeltillämpning har dock, tvärtemot vad Damberg antyder, ingenting att göra med eventuella begränsningar av möjligheterna till arbetskraftsinvandring. Problemet är den strikta rättstillämpning av återkallelsereglerna som i dag inte ger något utrymme för bedömningar i varje enskilt fall. Utlänningslagen anger att tidsbegränsade uppehålls-och arbetstillstånd ska återkallas när vissa förutsättningar inte längre är uppfyllda. Utvisningar av arbetskraftsinvandrare på grund av bagatellartade misstag eller förbiseenden kommer alltså att fortsätta ske.

Men, det vill inte Damberg kännas vid, utan hävdar helt grundlöst, att en begränsning av arbetskraftsinvandringen skulle leda till att liknande situationer inte skulle behöva uppstå. Det stämmer bara inte. Så länge som utlänningslagens regler om återkallelse ser ut som de gör och tolkas på ett alltför långtgående sätt riskerar arbetskraftsinvandrare fortsätta utvisas och företagen riskerar förlora viktig kompetens.

Det förslag som Damberg presenterade i förra veckan tillsammans med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om begränsningar av arbetskraftsinvandringen är riktigt dåligt för de branscher som inte längre skulle kunna rekrytera medarbetare från tredjeland. Men, det drabbar faktiskt alla företag som behöver rekrytera från tredjeland, därför att det i praktiken innebär en återinförd arbetsmarknadsprövning. Den prövningen kommer alla företag behöva genomgå för att kunna rekrytera från tredje land. Och vips har S och LO vaskat den fundamentala principen att det är företagets kompetensbehov som ska vara utgångspunkten vid arbetskraftsinvandring.

Det borde ligga i näringsministerns intresse att företag i alla näringar, kan rekrytera medarbetare med den kompetens som verksamheten har behov av.

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »