Publicerat: 23 februari 2017

Dambergs dimridåer

Foto skogsarbetareDI rapporterar att 15 nyckelpersoner på Spotify riskerar utvisning på grund av tekniska detaljer rörande reglerna för arbetskraftsinvandring. Näringsminister Damberg kommenterar nyheten och menar att en begränsning av arbetskraftsinvandringen skulle underlätta för företag, som Spotify, med behov av medarbetare med hög kompetens. Damberg är säkert medveten om att detta handlar om två helt olika saker, men sprider dimridåer av politiska skäl.

Migrationsverket är den myndighet som hanterar tillståndsgivning för uppehålls – och arbetstillstånd avseende arbetskraftsinvandrare. Migrationsverkets regeltillämpning har dock, tvärtemot vad Damberg antyder, ingenting att göra med eventuella begränsningar av möjligheterna till arbetskraftsinvandring. Problemet är den strikta rättstillämpning av återkallelsereglerna som i dag inte ger något utrymme för bedömningar i varje enskilt fall. Utlänningslagen anger att tidsbegränsade uppehålls-och arbetstillstånd ska återkallas när vissa förutsättningar inte längre är uppfyllda. Utvisningar av arbetskraftsinvandrare på grund av bagatellartade misstag eller förbiseenden kommer alltså att fortsätta ske.

Men, det vill inte Damberg kännas vid, utan hävdar helt grundlöst, att en begränsning av arbetskraftsinvandringen skulle leda till att liknande situationer inte skulle behöva uppstå. Det stämmer bara inte. Så länge som utlänningslagens regler om återkallelse ser ut som de gör och tolkas på ett alltför långtgående sätt riskerar arbetskraftsinvandrare fortsätta utvisas och företagen riskerar förlora viktig kompetens.

Det förslag som Damberg presenterade i förra veckan tillsammans med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om begränsningar av arbetskraftsinvandringen är riktigt dåligt för de branscher som inte längre skulle kunna rekrytera medarbetare från tredjeland. Men, det drabbar faktiskt alla företag som behöver rekrytera från tredjeland, därför att det i praktiken innebär en återinförd arbetsmarknadsprövning. Den prövningen kommer alla företag behöva genomgå för att kunna rekrytera från tredje land. Och vips har S och LO vaskat den fundamentala principen att det är företagets kompetensbehov som ska vara utgångspunkten vid arbetskraftsinvandring.

Det borde ligga i näringsministerns intresse att företag i alla näringar, kan rekrytera medarbetare med den kompetens som verksamheten har behov av.