Publicerat: 18 augusti 2015

Det räcker inte att bara satsa på utbildning

I sitt sommartal slår Stefan Löfven fast att ”jobb är och förblir svaret på så många av Sveriges stora samhällsproblem”.

Trots det driver Socialdemokraterna en politik som beräknas minska sysselsättningen på lång sikt.

Arbetslösheten på den svenska arbetsmarknaden är mycket ojämnt fördelad. Under finanskrisen påverkades knappt arbetslösheten för universitetsutbildade men den ökade snabbt för personer med högst grundskoleexamen. Och det mest oroväckande är att deras arbetslöshet fortsätter att öka.

Detta är en viktig skillnad mot andra länder. Även om arbetslösheten generellt är högre för personer med lägre kvalifikationer även i andra länder så sjunker arbetslösheten i regel i alla grupper när arbetsmarknaden stärks, men inte i Sverige.

Samtidigt har vi ett stort jobbunderskott. Det går tre personer med kort utbildning på varje jobb som inte kräver särskilda kvalifikationer och det saknas 360 000 så kallade vardagsjobb i Sverige. Låg lönespridning, höga arbetsgivaravgifter, höga marginalskatter och höga momssatser leder till ”gör det själv”-samhällen.

Det finns ingen konflikt mellan att stärka de arbetslösas kvalifikationer och skapa möjligheter för fler att komma in genom lägre trösklar till arbetsmarknaden. Men läsningen kring arbetsmarknadsutbildningar är en dyster läsning. Under 90-talet hade AMU-programmen i bästa fall ingen effekt, annars negativ.

Enligt specialbeställd statistik från Arbetsförmedlingen är genomsnittsåldern för inskrivna med högst förgymnasial utbildning nästan 39 år. Siffran är i princip samma för inrikes som för utrikes födda. Att vid den åldern sätta in långa reguljära utbildningssatsningar är förmodligen inte särskilt attraktivt för varken de deltagande eller för samhället.

Det är generellt svårt att lyfta in personer med kortare utbildning via arbetsmarknads­utbildningar. De utbildningar som visar bäst resultat i forskningen är de som innehåller arbetsplatsförlagt lärande.

Trots detta är Socialdemokraternas enda lösning för lägre arbetslöshet mer utbildning.

För de allra flesta är det bästa sättet att komma in och lära sig på jobbet. Ser vi till män över 45 år så har de en relativt bra arbetsmarknad – även om de saknar utbildning. Förmodligen beror det på att de kom in på arbetsmarknaden under en tid då det var möjligt att göra det och utvecklas på jobbet. Idag har vi, efter medvetna politiska val, stängt den möjligheten.

När den stora utmaningen ligger hos grupper med generellt svagare förankring på arbetsmarknaden behöver vi istället för att ensidigt fokusera på utbildning också skapa fler vägar in. Och då behöver en arbetsmarknadspolitik som gör det lättare och mer lönsamt att skapa alla typer av jobb.

Se rapporten ”Hög sysselsättning och låg arbetslöshet: Ett nationalekonomiskt perspektiv på arbetsmarknaden” för referenser.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »