Publicerat: 29 april 2016

Digitaliseringen kommer att förändra arbetslivet och arbetsmiljöarbetet

Idag bjöd Arbetsmiljöverket på frukostseminarium om digitaliseringen med professor Tobias Olsson från Lunds universitet.

Olsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap, så dragningen hade framförallt fokus på hur vi som konsumenter och användare blir allt mer involverade i produktionen av olika medieprodukter och hur gränserna mellan producent och konsument suddas ut.

Olssons resonemang väcker dock frågor inom en rad andra områden, t ex arbetsmiljöområdet. När arbeten digitaliseras så kan de komma att bli allt mer frikopplade från tid och rum. Allt fler kan utföra sina arbetsuppgifter utan att vara beroende av att befinna sig på en specifik plats och dessutom blir man mindre beroende av att göra det vid en viss tid. Nya sätt att organisera verksamheter växer fram och sätten vi arbetar på förändras. Det är inte alltid det finns en tydlig uppdelning i arbetsgivare/arbetstagare och kontrakten som beskriver arbetsvillkor och ersättningar kan komma att se väldigt olika ut. Det innebär också att det blir svårare att behålla kontrollen och styrningen över de som utför arbetet.

Arbetsgivar- och arbetstagarbegreppen kommer att luckras upp vilket kommer att innebära stora utmaningar för alla oss som arbetar inom dagens system som bygger på ganska fasta strukturer i arbetslivet. Den nuvarande arbetsmiljölagstiftningen, som tillkom på 1970-talet, kommer i stora delar att bli  allt svårare att tillämpa i det moderna digitaliserade arbetslivet.  

Det är bra att Arbetsmiljöverket tar initiativ till att starta den här diskussionen om vad digitaliseringen kommer att innebära för arbetsmiljöarbetet. Vi kan nog alla vara överens om att utvecklingen kommer att fortsätta framåt och föra med sig både problem och möjligheter och det kommer att krävas mycket jobb för att möta dessa utmaningar. 

Därför är det viktigt att vi har ett öppet och nyfiket förhållningssätt till digitaliseringen och inte låser fast oss vid gamla lösningar som ändå kommer att vara överspelade inom kort. Framtiden är spännande!

 

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »