Publicerat: 25 juni 2015

Dimman på väg att skingras kring kvoterna

I förra veckan kunde Medlingsinstitutet visa att löneskillnaden mellan män och kvinnor var mindre än man tidigare trott. Det är så enkelt att SCB nu börjat sortera anställda i fler yrkesgrupper. Genom den lite modernare sorteringen tar skillnaden i lön ett skutt och kvoten minskar. 

Även om yrke är en av de tyngsta faktorerna när man vill förstå skillnader i lön kan självklart inte den officiella lönestatistiken och dess generella yrken ens efter omläggningen kan fånga alla de lönepåverkande faktorer som utgör grunden för hur lönerna sätts på arbetsmarknaden.

Det är något expertkåren framhållit under lång tid, men kvotkramarna inte velat ta till sig eftersom verkligheten hotar deras affärsidé, nämligen att försörja sig på och vinna politiska poänger på att försöka få allt fler att omfamna idén att just deras kvot ska påverkas med olika politiska medel.

Hoppas att fler får upp ögonen för att kvotkramarnas locktoner vilar på bräcklig grund.