Publicerat: 28 januari 2016

Djärvare förslag krävs för fler enkla jobb

jobs ahead

Det blir allt mer uppenbart för allt fler att den svenska arbetsmarknaden stänger ute människor som vill och kan jobba. Häromdagen efterlyste Liberalernas partiledare Jan Björklund lägre ingångslöner och idag presenterar Moderaterna förslag för fler enkla jobb.

Som kollegan Susanne Spector visat finns det behov av fler jobb inom alla nivåer. Det är dock tydligt att konkurrensen är som allra störst för de individer som saknar kvalifikationer. De löper alltså större risk för arbetslöshet än många andra. I och med den kraftiga flyktingströmmen till Sverige, där vi vet att ungefär hälften av de som kommer har låg utbildning, ökar behoven än mer av enkla jobb.

Moderaterna föreslår idag flera reformer i syfte att bryta utanförskapet. De delar som främst berör skapandet av fler jobb handlar om en ny anställningsform för personer under 23 år och för nyanlända de fem första åren. I grunden är Moderaternas en förenkling och utveckling av de yrkesintroduktionsanställningar som redan finns idag. Det är positivt att allt fler inser den utmaning som svensk arbetsmarknad står inför. Dock krävs mer långtgående reformer än vad som politikerna hittills har presenterat. Marginella förändringar kommer inte skapa de 300 000 jobb som krävs.

Ska vi på allvar anta utmaningen att integrera många fler människor på arbetsmarknaden krävs avsevärt lägre arbetskraftskostnader och minskat krångel för arbetsgivarna. Därför är Svenskt Näringslivs förslag att slopa krav på obligatoriskt utbildningsinnehåll, slopad åldersgräns, ingen administration gentemot Arbetsförmedlingen och insatser som sammantaget ger en avsevärt lägre arbetskraftskostnad.

Det krävs ett helhetsgrepp med ingångslöner som bättre speglar individers produktivitet, sänkt inkomstskatt och lägre arbetsgivargifter. På så sätt blir arbetskraftskostnaden avsevärt lägre, minimal administration för företagen och en nettolön för individen som blir tillräckligt hög.