Publicerat: 25 februari 2015

”Ekot – fel, fel, fel om visstid”

Minns ni Brasse Brännström utropa – ”fel, fel, fel” till Magnus och Eva i barnprogrammet ”Fem myror är fler än fyra elefanter” när de gissade på vilket djur av fyra som skulle bort?

”Fel, fel, fel” är det som jag närmast kommer tänka på när jag tar del av de inslag om visstidsanställningar som Ekoredaktionen på Sveriges Radio har publicerat igår och idag.

Fel nr 1 – Ekot utelämnar viktiga perspektiv. I inslaget om den rapport som SCB publicerade igår, där pressmeddelandet hade titeln ”Tidsbegränsade anställningar – en vanlig ingång till arbete” fokuserar Ekot på att visstidsanställningar ökar. Trots att SCB fokuserar på att visstidsjobben är vägen in på arbetsmarknaden.

Fel nr 2 – Ekot hävdar att Sverige har kritiserats av EU för att överutnyttja visstidsanställningar. Det stämmer inte. EU Kommissionen utreder om svensk lagstiftning är förenlig med visstidsdirektivet – inget annat.

Fel nr 3 – Ekot hävdar att ”flera fackliga organisationer har länge påvisat överutnyttjandet”. På vilket sätt då undrar jag? Det finns inga rättsfall som avgjorts i Arbetsrättsdomstolen. Tvärtom visar SCB:s statistik att ungefär 280 000 personer varje år övergår från visstidsanställning till fasta jobb.

Fel nr 4 – Ekot nämner i ett inslag två visstidsanställningsformer som ökar, men att det finns visstidsanställningsformer som minskar nämns inte.

Fel nr 5 – I inslagen ges onyanserat bilden att visstidsanställningar ökar, trots att SCB beskriver förändringarna sedan 2005 så här ”Som andel av de anställda har dock endast marginella förändringar skett vid jämförelse mellan åren 2005 och 2014. Det ökade antalet förklaras alltså i stor utsträckning av befolkningsökningen i Sverige.”

Fel nr 6 – Att visstidsanställningar varierar med konjunkturen och att mätperioden därmed blir helt avgörande för resultatet tar inte Ekot hänsyn till.

Fel nr 7 – Ekot väljer att kalla visstidsanställningarna för ”otrygga jobb” helt i enlighet med hur facken beskriver visstidsjobben. En alternativ term som Ekot på Sveriges Radio skulle kunna använda är ”instegsjobb”.