Publicerat: 28 januari 2015

Elektrikerförbundet varslar mest sett till antal medlemmar

Vissa fackförbund varslar oftare än andra om konflikt. Det kanske inte är så konstigt om förbunden är stora och har många förhandlingar som kan leda till oenighet. Stämmer det? Hur ser det ut om antalet varsel ställs i relation till antalet medlemmar?

Listan över flest varsel om stridsåtgärder i förhållande till antal medlemmar toppas av Elektrikerförbundet. I december 2013 hade förbundet drygt 20 000 yrkesaktiva medlemmar enligt uppgifter från Medlingsinstitutet. Under åren 2011-2014 hann förbundet med 12 varsel om stridsåtgärder i samband med förhandlingar om nya kollektivavtal. I december 2014 kom ännu ett varsel, men det var riktat mot ett företag. Vi har inte räknat med det här.

De största fackförbunden är Kommunal (drygt 506 000 yrkesaktiva medlemmar 2013), Unionen (472 000) och IF Metall (256 000). Inget av dem kommer upp i så många varsel som Elektrikerförbundet. Kommunal och Unionen har varslat 10 gånger, IF Metall två gånger de aktuella åren. Storleken på förbundet säger alltså inte mycket om antalet varsel.

Däremot framgår det att flera av de förbund som varslar mest i relation till antal medlemmar ingår i 6F. Det är ett antal förbund inom LO som säger sig ”med alla till buds stående medel verka för en rättvis fördelning av näringslivets vinster och samhällets resurser”. I detta ingår uppenbarligen ett i förhållande till andra fackförbund flitigt bruk av konfliktvapnet.
Varsel_i_relation_till_medlemmar_20141121