Publicerat: 28 januari 2015

Elektrikerförbundet varslar mest sett till antal medlemmar

Vissa fackförbund varslar oftare än andra om konflikt. Det kanske inte är så konstigt om förbunden är stora och har många förhandlingar som kan leda till oenighet. Stämmer det? Hur ser det ut om antalet varsel ställs i relation till antalet medlemmar?

Listan över flest varsel om stridsåtgärder i förhållande till antal medlemmar toppas av Elektrikerförbundet. I december 2013 hade förbundet drygt 20 000 yrkesaktiva medlemmar enligt uppgifter från Medlingsinstitutet. Under åren 2011-2014 hann förbundet med 12 varsel om stridsåtgärder i samband med förhandlingar om nya kollektivavtal. I december 2014 kom ännu ett varsel, men det var riktat mot ett företag. Vi har inte räknat med det här.

De största fackförbunden är Kommunal (drygt 506 000 yrkesaktiva medlemmar 2013), Unionen (472 000) och IF Metall (256 000). Inget av dem kommer upp i så många varsel som Elektrikerförbundet. Kommunal och Unionen har varslat 10 gånger, IF Metall två gånger de aktuella åren. Storleken på förbundet säger alltså inte mycket om antalet varsel.

Däremot framgår det att flera av de förbund som varslar mest i relation till antal medlemmar ingår i 6F. Det är ett antal förbund inom LO som säger sig ”med alla till buds stående medel verka för en rättvis fördelning av näringslivets vinster och samhällets resurser”. I detta ingår uppenbarligen ett i förhållande till andra fackförbund flitigt bruk av konfliktvapnet.
Varsel_i_relation_till_medlemmar_20141121

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »