Publicerat: 6 oktober 2016

En arbetsmarknad för alla?

I går presenterade Konjunkturinstitutet (KI) sin Lönebildningsrapport för 2016. I rapporten lyfter KI parternas ansvar för att ” sänka trösklarna för inträde på arbetsmarknaden genom att anpassa lägstalönerna.” Både statsministern och fackliga organisationer har med kraft framfört att här ska inga löner sänkas. Inte heller arbetsgivarsidan har föreslagit att någon ska få sänkt lön. Däremot kan vi konstatera att avtalens lägstalöner har betydelse för flera branschers benägenhet att anställa och också på de krav som företagen ställer på färdigheterna hos de personer man tar in. Vad göra i detta läge?

Det är positivt att den officiella arbetslösheten sjunker. Men de som inte söker jobb utan väntar på asylbesked eller som ”är under radarn” ingår inte i statistiken. Därför är det betydligt fler människor som skulle behöva ett jobb än vad som framgår i statistiken. Det handlar inte bara om nyanlända som behöver komma in på arbetsmarknaden, det handlar även om unga födda i Sverige som är i utanförskap.

Var gör de 14 procent av ungdomarna som 2015 lämnar grundskolan utan behörighet att söka till gymnasiet på dagarna? Eller de 35 procent som enligt Skolverket inte tar sig genom gymnasiet på tid? Den lösning som många ser som den enda, att erbjuda utbildning, biter inte på den här gruppen. Utbildning har de erbjudits men inte kunnat eller velat genomföra. Vad har samhället att erbjuda dem istället? För deras och samhällets bästa är det givna svaret givetvis ett jobb! Men var får de med låga färdigheter ett jobb till de löner som är golven i kollektivavtalen idag?

Ett företag lever i en företagsekonomisk realitet. De gör inte en investering om den inte ger avkastning och att anställa är en investering. En ung person med en lön på 20 000 kronor i månaden får 15 560 kronor in på lönekontot och arbetsgivaren har en total kostnad på 27 306 kronor (Se räkne modulen i Arbetsmarknadsnytt). En caféägare skulle behöva sälja minst 1 223 fler koppar kaffe för 25 kronor (12 procent moms ger 22,32 kvar till caféet) för att täcka personalkostnaden för en anställd till, kaffekostnaden inte beaktad.

Den stora utmaning som KI beskriver som att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden måste innehålla en hel palett av åtgärder. Vi har redan olika typer av subventioner kopplad till individen genom Arbetsförmedlingen. Inom flera branscher har parterna överenskommelser om yrkesintroduktionsavtal där anställning kombineras med utbildning. Men uppenbarligen räcker inte det eftersom KI konstaterar att även lägstalönerna måste adresseras. Det är dags att ta ansvar för de som står utanför och behöver komma in. Att jobba, bli etablerad, få tid att mogna och utvecklas är nödvändigt för att förhindra varaktigt utanförskap för en stor grupp människor. KIs uppmaning till parterna måste tas på allvar, för allas skull!