Publicerat: 15 april 2015

Ett hållbart arbetsliv- inte bara arbetsgivarens ansvar

I måndags arrangerade arbetsmarknadsdepartementet det andra kunskapsseminariet inom ramen för arbetet med en ny arbetsmiljöstrategi. Temat denna gång var ”Hållbart arbetsliv”.

 

Inledningsvis lyfte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson fram vikten av att ”jobba bra längre”. Vidare konstaterade hon att ett hållbart arbetsliv inte bara handlar om att få äldre att jobba kvar längre, något vi ändå blivit ganska bra på. Det är lika viktigt att fokusera på ett bra inträde i arbetslivet för de yngre.

 

Ett antal forskare samt representanter från Prevent och AFA Försäkring redogjorde för aktuell forskning inom området samt hur de partsägda organisationerna arbetar med frågan om ett hållbart arbetsliv. Bland annat lyftes fram att Sverige har högst sysselsättningsgrad bland äldre inom hela EU samt att vi också ligger högst när det gäller genomsnittlig ålder för utträde från arbetslivet. Vidare konstaterades att det största hotet mot ett hållbart arbetsliv antagligen är svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden. Intressanta och perspektivlyftande inspel till en diskussion som många gånger landar i problem gällande arbetsmiljön.

 

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med representanter från parterna. Statssekreterare Irene Wennemo, som också ingick i panelen, sammanfattade eftermiddagen med att måla upp ett antal orosmoln som hon tror påverkar ett hållbart arbetsliv – ökad negativ stress, ökad psykisk ohälsa hos unga samt problematiken kring den alltför skarpa gränsen mellan studier och arbetsliv som gör att de yngre och nyanställda är oförberedda på hur det fungerar på en arbetsplats och ofta mår dåligt på grund av detta. Således stort fokus på de psykosociala frågorna. Hon menade att vi fortsättningsvis behöver ”sätta ljuset på” de nyanställdas första år på arbetsplatsen. Vad det nu innebär i ytterligare krav och eventuell lagstiftning återstår att se.

 

Det är naturligtvis viktigt att nyanställda medarbetare, speciellt de som precis påbörjat sitt första jobb, blir väl omhändertagna och får en bra introduktion. Det är likaså viktigt att alla, såväl nyanställda som tidigare anställda, har en god psykosocial arbetsmiljö. Men frågan är om statssekreterarens orosmoln endast har med arbetsmiljö att göra och att det därmed blir arbetsgivarens ansvar? Att förbereda våra ungdomar och studenter på arbetslivet och de krav som det ställer bör vi nog vara fler om.