Publicerat: 29 oktober 2015

Facken inom industrin har rätt om osäker framtid

Facken inom industrin skriver på DN Debatt den 29 oktober att ”företagens avkastningskrav är orimligt höga och borde sänkas”. Vad facken inom industrin sannolikt närmast refererar till är Unionens bolagsindikator som kom i september och som avser börsbolagen. Där står att avkastningsmålen borde sänkas.

Även i LO:s gemensamma långsiktiga mål för 2028 anges att LO och medlemsförbunden ska verka för att de internationella kapitalavkastningskraven ska minska. I stället ska löneandelen öka.

Men arbetskostnadsandelen har på senare är ökat till en historiskt hög nivå, till följd av att lönerna har ökat mer än vad företagens priser, produktiviteten och utvecklingen i omvärlden har skapat utrymme för. Det har i sin tur försämrat vinstmarginalerna och hållit tillbaka investeringarna. Att ytterligare öka arbetskostnadsandelen genom för höga löneökningar leder till att svenska företag fortsätter att förlora konkurrenskraft gentemot utländska företag.

Unionens ekonomer påpekar i bolagsindikatorn att ”de 242 börsbolagen kan ställas mot de cirka 290 000 bolag i Sverige som har minst en anställd” och att ”prognoserna i rapporten avser börsbolagens utveckling på koncernnivå, alltså inklusive de verksamheter som återfinns i andra länder än i Sverige”. Det är onekligen ett par viktiga påpekanden om hur bolagsindikatorn bör läsas i ett avtalsrörelsesammanhang.

Avtalsförhandlingarna gäller lönerna för den svenska arbetsmarknaden och bör baseras på förutsättningarna i de svenska verksamheterna. Dessutom är prognoser ingen indikator på hur det verkligen går för företagen.

Men ändå. Unionens bolagsindikator tecknar sammantaget ingen entydigt ljus bild av börsföretagens utveckling. Några citat:

  • 2015 ser ut att bli det första året sedan 2010 med stigande rörelsemarginaler för börsbolagen som helhet.
  • Det är betydande skillnader vad gäller lönsamhetsförväntningarna för 2015 mellan den i mycket hög grad exportinriktade industrin och den mer Sverigeberoende tjänstesektorn, där industrins marginaler väntas stiga och tjänsteföretagens sjunka.
  • Totalt sett var det 2014 drygt 30 procent av antalet börsbolag som hade en rörelsemarginal på under fem procent.

Förhoppningsvis tar facken inom industrin i sina kommande lönekrav hänsyn till vad ekonomerna skriver i bolagsindikatorn: ”Kombinationen av uppreviderade tillväxtprognoser och nedreviderade lönsamhetsförväntningar bekräftar bilden av en fortsatt tuff konkurrens, relativt svag tillväxt på många marknader och strukturomvandling i flera sektorer”.

 

 

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »