Publicerat: 13 januari 2016

Feltänkt om löneskillnader!

Löneläget påverkas av om en verksamhet finansieras med skattepengar eller genom affärsmässiga inkomster. Det visar Vision i den nya rapporten Strukturella löneskillnader – en ojämställd historia. Vision jämför snittlönerna för ekonomer, HR-chefer och för drifttekniker inom IT som arbetar i kommunal respektive privat sektor. De konstaterar att lönerna är högre för de som jobbar i näringslivet än i kommunerna. Men sedan gör Vision en tankevurpa. Vision anser att löneskillnaderna beror på att kommunal verksamhet är kvinnodominerad medan det i näringslivet arbetar flest män.

Det stämmer att kommunal sektor är kvinnodominerad. 77 procent av de som arbetar kommunalt är kvinnor och i näringslivet är kvinnoandelen 39 procent. Men fler kvinnor arbetar i näringslivet, närmare 1,1 miljon, att jämföra med de 810 000 som arbetar kommunalt. Kvinnors största arbetsmarknad finns i näringslivet.

Även inom staten, där det är lika många kvinnor och män anställda, är löneläget för de tre yrkena lägre än i näringslivet. Andelen kvinnor i sektorerna är alltså inte förklaringen. Skattefinansierad verksamhet har genomgående lägre löner än näringslivet för samma yrken, oavsett om yrkena är kvinno- eller mansdominerade. Det beror bland annat på att det finns en stark samsyn i samhället om att offentligt finansierad verksamhet inte ska vara löneledande eftersom den just är skattefinansierad. Den ekonomiska tillväxten i samhället skapas i näringslivet och först i näst steg kommer den stat och kommuner till del genom skatterna.

Var man väljer att jobba är vars och ens val. De flesta väljer inte bara utifrån lönen. Att arbeta i en vinstdrivande verksamhet har många positiva sidor, men riskerna är också högre. Omställningsorganisationernas statistik visar att risken för att bli av med jobbet är mycket mindre för de kommunalt anställda eftersom företag har större krav på sig att rationalisera och kan gå i konkurs. Det gör aldrig en kommun.

Vision anser att deras medlemmars löner ska höjas och att märket ska rundas! Det är en helt orimlig slutsats. Visions kommunalt anställda medlemmar som är missnöjda med lönen är välkomna att söka sig till näringslivet. Skattebetalarna kommer aldrig att acceptera att betala högre skatt för att anställda i kommunen ska få högre lön om de låter bli att byta jobb!