Publicerat: 2 februari 2015

Fler kvinnor på väg med eller utan kvotering

Ett tydligt exempel på att jämställdheten som helhet inte gynnas av politikens intrång på företagens område är det omtalade, dock ofta missvisande positivt framlyfta, exemplet om Norge. The Economist har tidigare skrivit om det bristande jämställdhetsutfallet av kvoteringslagen i Norge – som komplement till detta kan man läsa en intervju som gjordes av tidningen ETC strax före jul med Marit Hoel, chef för norska Center for Corporate Diversity, som bekräftar det många misstänkt från början:

”– I bemärkelsen att kvinnlig representation i styrelser ökar så fungerar ju lagen. Men hittills har vi inte sett några betydande skillnader i exempelvis ledningsgrupper /…/ många länder har långt kvar tills de har en jämställd företagsrepresentation. Det är mycket som måste utvecklas först, som barnomsorg och andelen kvinnor i arbete. Det är så klart märkbart att skillnaderna mellan europeiska länder är enorma. Idag finns det dock en växande grupp länder som diskuterar olika sorters kvoteringslagar. Och bland de nordiska länderna verkar det gå åt rätt håll, med eller utan lagstiftning – titta bara på Finland”.

Som Hoel är inne på så utmärker Finland sig, tillsammans med Sverige hamnar de bland topp fyra i en nyligen publicerad rapport från Catalyst som mäter andelen kvinnor i styrelser internationellt.

Nog är det hög tid för jämställdhetsdiskussionen att separeras från kvoteringsförslaget.

Ps. Den som vill veta mer om hur arbetsmarknaden ser ut och hur kvinnors sysselsättning, chefskap och styrelsepositioner utvecklas över tid kan läsa om detta hos Ekonomifakta.