Publicerat: 16 februari 2015

Fortfarande möjlighet att förhindra ungdomsskatten

I Aftonbladet idag uppger finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (Mp) idag att de ämnar återkomma till riksdagen med en vårproposition i april med förslag inom ”jobb, skola och miljö”. I artikeln ges även indikationer om digra utgiftsökningar inom socialförsäkringssystemet – A-kassa och sjukförsäkring. Finansiering kan ske genom höjda arbetsgivaravgifter för unga, enligt minEdward i Karlstadistrarna.

Förra veckan skrev undertecknad och vår regionchef Urban Svanberg en artikel i ämnet i NWT. Vid ett seminarie i Karlstad hade vi ett samtal med medlemsföretag och riksdagspolitiker i ämnet (bilden är från presentationen). Det stod klart att om förslaget blir verklighet kommer det att slå hårt mot företag och ungdomsjobben. Det är möjligt att det är juridiskt-tekniskt möjligt att göra förändringar av arbetsgivaravgiften mitt under pågående budgetår, men det är knappast praxis och det väcker frågor om förutsägbarhet- och legalitetsprinciper.

Signalen blir än mer märkligt mot bakgrund av att alliansens budget – som är klubbad för helåret 2015 – innehåller en sänkning av arbetsgivaravgiften för de som är under 23 år.

Att höjningen slår mot personalintensiva branscher som handeln, hotell- och restaurang och tjänstesektorerna står klart sedan länge. Men även inom industrin flaggar näringslivsföreträdare för att det kan komma att hämma konkurrenskraften. Vid ett möte i Skövde förra veckan uttryckte industriföretaget CEJN:s VD Marcus Allerbjern farhågor om förslaget blir verklighet. Han kallar det ”en av de största utmaningarna för oss”.

Även nivån på en eventuell skattehöjning är oklart. Andersson och Bolund har sedan tidigare slagit fast att en eventuell kostnadshöjning ska ske gradvis. De har resonerat sig fram till att en eventuell höjning ska ske i två lika stora steg under två år, av hänsyn till näringslivets förutsättningar. Det skulle – om man följer deras argumentation – innebära att en eventuell nästa höjning sker först i VÅP 2016, inte i budgetpropositionen i höst. Det skulle i sin tur betyda att stora delar av regeringskansliets beredningsarbete måste göras om i grunden. Primärt är ju vårpropositionen ett prognosverktyg som ibland kan innehålla smärre förändringar, men det är inte ett tillfälle att komma med skattehöjningar i miljardklassen.

Företagen eftersträvar långsiktighet, tydlighet och goda förutsättningar för att kunna växa och anställa. Både förslagets innehåll, eventuellt införande och hantering har kantats av otydligheter. Det finns fortfarande möjlighet för regeringen att backa från förslaget om att införa ungdomsskatten.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »