Publicerat: 7 april 2016

Fortsatt lågt förtroende för Arbetsförmedlingen

Idag publicerade Medieakademin förtroendebarometern för 2016. Allmänhetens tillit till Arbetsförmedlingen är alltjämt lågt. Endast 13 procent av svenska folket har förtroende för myndigheten. Trycket på regeringen att ta upp AF-utredningen ökar. AF förtroende

Dagens undersökning från TNS SIFO placerar Arbetsförmedlingen på ungefär samma låga nivå som de senaste fyra åren. En blygsam ökning om någon procentenhet kan skönjas, vilket är för lite för att vara statistiskt signifikant. AF har alltjämt lägst förtroende av samtliga uppmätta myndigheter. En myndighet som till exempel Försäkringskassan har nu dubbelt så högt förtroende.

Återigen påminns vi om att problemet är av strukturell art.

Dagens undersökning visar på behovet att göra genomgripande förändringar. Kostnadseffektivitet i samtliga program och i AF:s totala kostnadskostym måste genomlysas. Ett system med inspiration från Australien och Storbritannien bör vara utgångspunkter för en ny modell.

Regeringen har trots varningsflaggorna dragit ut på AF-utredningen. Samtidigt har miljardrullningen tillåtits fortgå. Nu ska programanslaget tredubblas inom några år. Hela anslaget tangerar snart 90 miljarders-gränsen.

Att vänta in år 2020 som någon form av år då alla önskedrömmar ska slå in är inte längre ett alternativ. Det är dags nu för statsminister Stefan Löfvén att sätta igång en ordentlig översyn av AF med fokus på konkurrensutsättning. SN deltar mer än gärna i en referensgrupp knuten till en sådan utredning.

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »