Publicerat: 25 augusti 2015

Frågetecknen hopar sig över regeringens jobbpolitik

Idag håller arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presskonferens om arbetsmarknadsläget. Regeringens mål är tydligt: antalet personer i sysselsättning och arbetade timmar ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020. Samtidigt hopas frågetecknen om jobbpolitiken efter flera kritiska röster under sommarmånaderna.

Rekordfå tror på

Hur går det på den svenska arbetsmarknaden? Bilden är blandad. Det är tydligt att sysselsättningsreformerna de senaste åren burit frukt. Samtidigt som den rödgröna vårbudgeten började gälla uppmättes i juli månad rekordhöga 5 miljoner i arbete (icke-säsongsrensat). Privat sektor har varit jobbmotorn de senaste åren. En stor del av jobbtillväxten är glädjande nog utrikes födda, en aspekt som förekommer allt för sällan i debatten.

Samtidigt finns orostecken och utmaningar som varit tydliga sedan länge. Arbetskraftsdeltagandet är fortsatt högt, men börjar avta. Utanförskapet i form av sjuktal ökar dramatiskt. Samtidigt står Sverige för tydliga strukturella utmaningar: trösklarna för unga och utrikes födda är för höga. Även insatserna till långtidsarbetslösa brister vilket är besvärande om man ser till arbetslöshetens sammansättning och andelen personer med svagare förankring på arbetsmarknaden som den utgör.

Är regeringens politik rätt recept för att nå lägst arbetslöshet i EU? Flera kritiska röster har hörts den senaste tiden, inte sällan från regeringens egna myndigheter:

Konjunkturinstitutet menar att regeringens jobbpolitik kommer att minska antalet sysselsatta i Sverige med knappt 20 000 personer. De menar även att arbetskraftsdeltagande kommer att minska med 0,3 procent till följd av slopandet av den bortre tidsgränsen (det gör att arbetslösheten minskar lika mycket, men av fel anledning).

Arbetsförmedlingens Generaldirektör kritiserade delar av regeringens jobbpolitik i en uppmärksammad intervju i DN i juli. Han menar att de aviserade skatteförslagen som arbetsgivaravgifter för unga leder till färre jobb, i alla fall på kortare sikt. Särskilt påtagligt är förändringen av RUT-avdraget som slår mot personer med svagare förankring på arbetsmarknaden, inte sällan utrikes födda. Även förändrat ROT-avdrag kan få negativa effekter, inte minst regionalt (i Skåne).

Försäkringskassan och Inspektionen för Socialförsäkringar har pekat på riskerna med att slopa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen då det höjer sjuktalen och ökar utanförskapet.

Svenskt Näringsliv har kritiserat ett ensidigt fokus från regeringens sida på utbildning, även om vissa satsningar på t.ex. YH-utbildningar är önskvärda. De aviserade skattehöjningarna på 50 miljarder kronor riskerar även tillväxt och jobb.

– Slutligen tvekar svenska folket på inriktningen i jobbpolitiken. Endast 5 procent av tillfrågade i en SIFO-undersökning tror att de aviserade förslagen ger fler jobb.

Grunden för jobbtillväxten är vår konkurrenskraft och jobbskaparnas förutsättningar att starta, växa och anställa. De senaste dagarnas turbulens på finansmarknaderna påminner oss om känsligheten i den globala ekonomin.

Regeringens prognoser från i fredags kan snabbt behöva omrevideras. För Sverige som exportberoende land kan en nedgång på andra sidan jordklotet ge negativa effekter på investeringar, export och jobb. Allt detta kräver en offensiv jobbpolitik, inte skattehöjningar i 50 miljardersklassen.

Sannolikt behöver frågetecknen rätas ut för att tilliten till jobbpolitiken ska öka.

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »