Publicerat: 24 maj 2016

Ger Arbetsförmedlingens nya satsning resultat?

Idag slår AF på stora trumman om ökat antal arbetsgivarkontakter. Det är låter lovvärt med fler företagskontakter, men vad döljer sig bakom siffrorna?

Nya siffror från AF visar att arbetsgivarkontakterna ökade mellan 2013 till 2015. Samtidigt ökar antalet registrerade arbetsgivare hos AF med 4,2 procent. AF menar att en extrasatsning om 250 miljoner kronor nu har gett resultat.

20156-05-23 AF förtroende

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät (2016)

Bilden skiljer sig från andra rapporter. Till exempel redovisade Svenskt Näringsliv nyligen rekryteringsenkäten för 2016 som visar att företagen använder AF i allt mindre utsträckning. Trenden är tydligt fallande. Samtidigt står AF med ett mycket lågt förtroende bland allmänheten.

I AF:s siffror finns en liten ökning av kontakter. Det är förvisso positivt, men samtidigt börjar AF från en mycket låg nivå. Och det är svårt att redovisa kvalitén i de kontakter som tas. Så sent som förra veckan visade OECD att AF:s arbete mot arbetsgivare dessutom varit försvinnande liten i jämförelse med andra OECD-länder fram till nu.*

Dessutom väljer AF att inte visa produktionstiden för verksamheten i stort. AF lägger alltså tre gånger så mycket tid på intern administration som på kontakter med arbetsgivare. Och ökningen för arbetsgivare är blygsam i relation till övrig produktionstid, inte ens en procentenhet upp på två år, se grafen nedan.

Det är ingen lätt skuta att vända på AF. AF:s egna förnyelseresa är bra, men det behövs en plan B. Utmaningen ligger mer i själva strukturen, inte i styrningen. Resurserna till anslaget ökar nu dramatiskt och kan uppgå till knappt 90 miljarder kronor årligen framåt 2020, enligt AF:s egna prognoser. Samtidigt växer alternativen på arbetsmarknaden i form av moderna matchningsplattformar och rekryteringsföretag.

Regeringen har aviserat att en utredning om AF:s framtid kommer före sommaren 2016, vilket är lovvärt. Hur direktiven ser ut kommer att vara viktigt.

Fokus i översynen bör vara att utröna möjligheterna för konkurrensutsättning och att krympa kostnadskostymen för hela AF-systemet. De reformer som gjorts i Australien och Storbritannien bör vara utgångspunkterna i utredningen.

AF produktionstid

Arbetsförmedlingens årsredovisning (2015)

*”However, Sweden is among the OECD countries in which the PES has not traditionally had a staff dedicated to working predominantly with employers”. (OECD 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »