Publicerat: 5 februari 2016

Glädjande med en utredning om ett kunskapscentrum för arbetsmiljöforskningen – men oroväckande om finansieringen

I samband med presentationen av regeringens Arbetsmiljöstrategi för 2016 – 2020 redovisades också att regeringen nu tillsätter en utredning om ett Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Utredningen ska vara klar till 3 oktober 2016.

Utredaren ska bl a ge förslag på organisation, verksamhet och omfattning. Vidare ska verksamheten finansieras genom omprioritering av befintliga medel på berörda anslag inom arbetsmiljöområdet. 

Svenskt Näringsliv har tillsammans med övriga arbetsmarknadens parter under flera år drivit frågan om inrättandet av ett kunskapscentrum för samordning av arbetsmiljöforskningen i Sverige. Arbetsmiljöforskningen bedrivs idag på olika universitet och högskolor, olika centrumbildningar finns också i landet, men det finns ett stort behov av en övergripande samordning av arbetsmiljöforskningen. Dessutom finns det ett behov av kunskapsspridning inom området och att underlätta att forskningsresultaten förs ut till praktisk tillämpning på arbetsplatserna. Det är därför glädjande att regeringen nu äntligen tillsätter en utredning om ett Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Vi ser fram emot detta och en dialog med utredningen.

Oroväckande är dock att finansieringen av kunskapscentrat är högst oklart och att verksamheten ska finansieras inom befintliga anslag inom arbetsmiljöområdet…..

Här finns kommittédirektivet;

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/02/dir.-20162/

 

 

 

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »