Publicerat: 5 februari 2016

Glädjande med en utredning om ett kunskapscentrum för arbetsmiljöforskningen – men oroväckande om finansieringen

I samband med presentationen av regeringens Arbetsmiljöstrategi för 2016 – 2020 redovisades också att regeringen nu tillsätter en utredning om ett Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Utredningen ska vara klar till 3 oktober 2016.

Utredaren ska bl a ge förslag på organisation, verksamhet och omfattning. Vidare ska verksamheten finansieras genom omprioritering av befintliga medel på berörda anslag inom arbetsmiljöområdet. 

Svenskt Näringsliv har tillsammans med övriga arbetsmarknadens parter under flera år drivit frågan om inrättandet av ett kunskapscentrum för samordning av arbetsmiljöforskningen i Sverige. Arbetsmiljöforskningen bedrivs idag på olika universitet och högskolor, olika centrumbildningar finns också i landet, men det finns ett stort behov av en övergripande samordning av arbetsmiljöforskningen. Dessutom finns det ett behov av kunskapsspridning inom området och att underlätta att forskningsresultaten förs ut till praktisk tillämpning på arbetsplatserna. Det är därför glädjande att regeringen nu äntligen tillsätter en utredning om ett Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Vi ser fram emot detta och en dialog med utredningen.

Oroväckande är dock att finansieringen av kunskapscentrat är högst oklart och att verksamheten ska finansieras inom befintliga anslag inom arbetsmiljöområdet…..

Här finns kommittédirektivet;

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/02/dir.-20162/