Publicerat: 13 mars 2019

Har Vänsterpartiet sett ljuset?

soluppgång

I en debattartikel i tidningen Expressen skriver ledande företrädare för Vänsterpartiet att arbetsmarknaden behöver moderniseras. Är det möjligt, tänker jag? Har de sett ljuset? Men, nej. Ganska snart framkommer det att Vänsterpartiets utgångspunkt är samma som tidigare och att mycket haltar i partiets beskrivning av läget och behoven på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet blundar för att allt fler arbetar heltid och att reallönerna har ökat med i genomsnitt drygt två procent per år sedan 1995. Inte ett ord om de negativa effekterna av arbetsrätten och inte nånting om att mer än en miljon människor har fått ett fast jobb efter att ha haft en visstidsanställning under de senaste tio åren.

Utöver detta blir det återigen tydligt vad som är Vänsterpartiets största blinda fläck – nämligen företag och företagare. Om man, som Vänsterpartiet anser att det finns ”en rätt till ett fast, tryggt jobb med en lön som går att leva på” måste man ställa sig vem som i så fall har skyldigheten att erbjuda detta. Vem av oss andra vanliga människor ska vara skyldig att erbjuda alla dessa välbetalda trygga jobb. Och varför ska den personen ha den skyldigheten? Ska vi tvinga några?

Mot bakgrund av de förändringar som sker i vår omvärld med digitalisering och ökad konkurrens har Svenskt Näringsliv under det senaste året arbetat fram en modell som skulle ge ökad flexibilitet till företagen och stärkt trygghet i arbetslivet åt medarbetarna. I det arbetet har vi konstaterat att flera regelverk och system som styr jobbskapande, tillväxt och trygghet i arbetslivet behöver utvecklas.

Vi vill utforma arbetsrätten så att den både tillgodoser medarbetares berättigade behov av trygghet och företagens behov av flexibilitet. Dessutom vill vi stärka tryggheten med en arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler och ger bättre skydd, vi vill stärka förutsättningarna för kompetensutveckling, vi vill fortsätta erbjuda ett effektivt stöd i omställning och vi vill reformera Arbetsförmedlingen.

Kring denna helhetslösning, med förändringar för såväl arbetsgivare som arbetstagare, söker vi nu samförstånd med våra fackliga motparter.