Publicerat: 23 augusti 2017

Inför Harpsund: Arbetslöshetsfrågan en akilleshäl för regeringen

Regeringens viktigaste löfte är att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU år 2020. Målet ser nu ut att bli en hämsko för regeringen inför valet 2018 och liknar allt mer en utopi. Flera indikatorer pekar dessutom på en strukturell långtidsarbetslöshet som kan bli en svår nöt att knäcka.

Chanserna att vinna EM-guldet i arbetslöshet ser becksvart ut när regeringen samlas på Harpsund. Sveriges arbetslöshetstal ligger nästan 3 procentenheter över jämförbara länder. Samtidigt har Sverige sjunkit i ligan under senare år: från plats tolv år 2014 till plats fjorton idag.

2017-08-23 Arbetslöshet Eurostat

Statsminister Stefan Löfvén har dessutom lovat att komma under 6 procent arbetslöshet redan 2018. Flera expertinstanser dömer nu ut ett sådant delmål. KI menar att arbetslösheten inte går under 6 procent år 2018.

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar dessutom på 6,7 procent för år 2018 och stigande arbetslöshet under efterföljande år.

Arbetslöshet AF

AF prognos juli 2017

Varningsflaggorna borde egentligen hissas över hela Harpsund på torsdag: Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen ökar för fjärde månaden i rad. Dessutom ökar långtidsarbetslösheten.

Antalet inskrivna arbetslösa med längre än 24 månaders arbetslöshet uppgår nu till 77 000, en ökning med 6 procent på ett år. Det ska ställas i relation till att statsministern själv argumenterade för att 70 000 långtidsarbetslösa var en katastrof före valet 2014.SVT

Även i SCB:s mätning som publicerades den 24 augusti ökar arbetslösheten.

De åtgärder som sjösatts lyfter inte:

Traineejobben uppgår till några hundra platser trots arbetsmarknadsministerns idoga resor över landet och diverse delegationer och samordnare.

Extratjänsterna uppgår nu till nästan 5 000 platser vilket kan ses som ett plus, men samtidigt har Nystartsjobben minskat med 7 000 på ett år och förstärkta anställningsstöd med 2 000 platser – det vill säga en omfördelning av olika åtgärder.

Snabbspår. Deltagarna i så kallade ”snabbspår” uppgår till 1,5 procent av samtliga inskrivna i etableringsuppdraget.

Aktivitetsnivån i jobb- och utvecklingsgarantin är alltjämt mycket låg.

Arbetsförmedlingen som myndighet har väsentliga problem: förtroendet är kört i botten. Regeringens mål om en ”Matchningsspecialist” år 2020 ter sig allt mer som en politisk utopi.

Ska Sverige på allvar vara med och slåss om EU:s lägsta arbetslöshet måste jobbskapande hamna främst. 340 000 nya jobb måste skapas för att nå målet.

Näringslivets utvecklingskraft måste stärkas och trösklarna in i arbete måste sänkas. Flera riktiga enkla jobb måste skapas genom utvecklat RUT-avdrag, större lönespridning, större möjligheter för bemanningsföretag att verka och stärkta drivkrafter till arbete.