Publicerat: 21 maj 2015

Ingen strejk men stora kostnader

Det blev ingen strejk för SAS-piloterna. Medlingsinstitutet kan skriva in en nolla i statistiken över förlorade arbetsdagar till följd av konflikt. Omvärlden får bilden att vi har en fredlig och väl fungerande arbetsmarknad. Men det stämmer knappast i fallet med förhandlingarna mellan SAS/Svenska Flygbranschen och SPF, Svensk Pilotförening.

Redan innan en eventuell strejk skulle bryta ut ställde SAS in 110 flygningar som drabbade 11 000 resenärer. Det är ett mycket tydligt exempel på att redan ett varsel om konflikt kan ha kraftiga skadeverkningar för det varslade företaget. Naturligtvis finns det också negativa effekter av att resenärerna inte kunde genomföra vad de planerat för på sina destinationer. Självfallet har också kunder, efter det att varslet blev känt, planerat för alternativa flygbolag eller resesätt. Den försäljning som flygbolaget därmed har förlorat kommer inte att hämtas igen.

Svensk Pilotförening hör till de fackföreningar som oftast varslar om konflikt. Mellan 2011 och 2014 varslade förbundet om strejk eller andra konfliktåtgärder nio gånger.

SAS uttryckte förvåning när varslet kom den 8 maj, eftersom förhandlingarna pågick. I många andra länder finns regler och praxis kring att varsel inte kan läggas förrän förhandlingsmöjligheterna är uttömda. I Sverige är det snarare vanligt att konfliktvarsel läggs som en påtryckning i pågående förhandlingar.

I andra länder finns också regler om proportionalitet mellan en stridsåtgärds syfte och dess skadeverkningar. Vi kan ha uppfattningar om det är proportionerligt att varsla om total strejk i ett företag som är i behov av flexibla arbetsvillkor för att kunna överleva. I Sverige är det fackföreningen som avgör rimligheten. Priset får arbetsgivaren betala.

Forskningsinstitutet Ratio arbetar nu med en skrift om konfliktregler i andra länder som ska presenteras i Almedalen i sommar.