Publicerat: 31 oktober 2016

Jämställdhet genom medveten förändring inte av tvång

För dig som kan räkna är det tydligt att regeringens förslag om kvotering till bolagsstyrelser inte är en genomtänkt produkt. Det handlar inte bara om ägarnas självständighet, det handlar också om vad som verkligen gynnar jämställdhet i näringslivet.

Regeringen har räknat ut att 32 procent av styrelseledamöterna i börsbolagen är kvinnor. En kraftig ökning som skett på ett par år genom ett medvetet arbete i valberedningarna. Nu föreslår regeringen krav i lag på att minst 40 procent av varje kön ska finnas i en styrelse, annars väntar vite med mellan 250 000 och 5 000 000 kronor. Vi gör därmed en förflyttning från genomsnittsberäkning för alla företag till förhållandena i varje företag. Det är här matematiken kommer in. I de 32 procenten finns företag som har färre eller fler kvinnor. Nu ska 40 procent vara krav i varje företag.

Ägare till företag som verkar i branscher med många kvinnor har betydligt lättare att hitta kvinnliga kandidater än företag som verkar i branscher med liten andel kvinnor. Motsvarande gäller män i kvinnodominerade branscher. Kan vi då förvänta oss att kvotering kommer att leda till mer jämställdhet i företagen?

Svaret kan vi få om vi blickar åt väster. Den norska kvoteringsloven har utvärderats efter att ha gällt i 10 år. Den visar att de företag som omfattas uppnår lagens krav på 40 procent kvinnor. Kanske inte helt överraskande, eftersom sanktionen är likvidation av företaget. Men om syftet var att påverka företagens jämställdhet på managementnivå är resultatet ett fiasko eftersom andelen kvinnliga chefer på toppnivå inte ökat. De företag som inte omfattas av lagen har till och med fler kvinnor på ledningsnivå.

norskkvotering

norskkvoteringbildtext

Näringslivet behöver fler kvinnor på alla positioner. De bästa kommer att gå vidare till att bli chefer och slutligen leda företag och sitta i bolagsstyrelser. Företagen behöver deras kompetens och engagemang för att utvecklas och leverera bra resultat. För det krävs aktiva företagsledningar som medvetet satsar på de som har den bästa kompetensen, oavsett om den innehas av en kvinna eller en man. Se individen! Låt meritokratin få styra!