Publicerat: 8 juni 2017

Jämställdheten i bolagsstyrelserna fortsätter att öka

Nära 40 procent i Large cap-bolagens styrelser är kvinnor och andelen kvinnor har ökat till 32,2 procent i samtliga börsbolag. Av de nyutnämnda styrelseledamöterna var 42 procent kvinnor. Sverige har fler kvinnor i styrelserna än Norge. Det visar att lagstiftning är fel väg och att ägarautonomi och aktivt valberedningsarbete fungerar.

I veckan presenterade Andra AP-fonden sin årliga kvinnoindex för bolagsstyrelser. Utvecklingen fortsätter och utvecklingstakten är fortsatt hög. På ett år har andelen kvinnor ökat 1,5 procentenheter. Det kan tyckas lite när ambitionen att nå upp mot ett spann på mellan 40 och 60 procent av respektive kön är väl etablerat. Men det måste ses i ljuset av att kontinuitet i bolagsledningarna är viktig för företagen och omsättningen på styrelseplatser är låg.

I Norge är andelen kvinnor i de bolag som omfattas av lagstiftningen 39 procent (enligt lagen är kravet 40 procent). I de bolag som inte omfattas av lagen är andelen kvinnor 19 procent. I vintras lade den svenska regeringen fram ett förslag som i många delar liknar den norska modellen. Förslaget drogs tillbaka då det inte skulle få stöd i riksdagen. Omedelbart var en rad kritiker genast ute och siade att nu skulle de senaste årens ökning av andelen kvinnor stanna upp. Andra AP fondens kvinnoindex visar att deras farhågor kom på skam.

Svenskt Näringslivs statistik för 2017 bekräftar samma positiva utveckling för chefer i näringslivet. 38 procent av de anställda i näringslivet är kvinnor och 36 procent av cheferna är kvinnor. Ökningen av andelen kvinnor har varit stark och under de två senaste decennierna har andelen kvinnor mer än fördubblats. De positiva trenderna måste framhållas i debatten. Positiv utveckling förstärks av positiva trender och påverkar alla de miljoner små beslut som fattas varje dag i vårt samhälle. Det är de besluten som vi  alla är med och tar – såväl kvinnor som män – som skapar utveckling.

Andra AP-fonden

Källa: Andra AP fonden

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »