Publicerat: 27 oktober 2016

LAS behöver reformeras

SVT har genomfört en undersökning bland lokala moderater om hur de vill förändra LAS som visar att stödet för att reformera arbetsrätten är utbrett. Det hela har sannolikt föranletts av att moderaterna nyligen skrev i ett dokument att ”LAS behöver reformeras” och att ”flexibilitet är den svenska arbetsmarknadens akilleshäl”, vilket är en positionsförflyttning i förhållandet till hur det lät på Reinfeldts tid.

Moderaternas papper uttrycker att ”LAS behöver reformeras” och SVT lät de lokala moderaterna ta ställning till frågan om de tyckte att ”turordningsreglerna i LAS bör förändras så att det blir lättare att både säga upp och anställa personer.” 82 procent av de svarande moderaterna svarade ”ganska eller mycket bra” på frågan.

I mina ögon råder det inget tvivel om att LAS behöver reformeras. Anställningsskyddet har upprepat och av olika bedömare och institutioner (OECD, IMF, Världsbanken, regeringens egen Långtidsutredning mfl) pekats ut som en hämmande faktor för rörlighet och sysselsättning på svensk arbetsmarknad.

Därutöver är arbetsrätten en av de frågor som hamnar högt upp på dagordningen när företagare får svara på vad de helst vill förändra för att stärka möjligheterna att växa (se t ex Tillväxtverkets rapporter om tillväxthinder). Företagare vittnar också om att det är olika inslag i arbetsrätten som påverkar deras möjligheter negativt, allt från återanställningsrätten, turordningsreglernas utformning, saklig grund i samband med uppsägning av personliga skäl, låser fast anställda i anställningar de inte trivs i osv.

Svenskt Näringsliv har under lång tid drivit att LAS ska reformeras. Vi vill se ett anställningsskydd som stimulerar en sund rörlighet på arbetsmarknaden och som inte påverkar företagens anställningsvilja negativt samtidigt som medarbetarnas intresse av trygghet tillgodoses.