Publicerat: 27 oktober 2016

LAS behöver reformeras

SVT har genomfört en undersökning bland lokala moderater om hur de vill förändra LAS som visar att stödet för att reformera arbetsrätten är utbrett. Det hela har sannolikt föranletts av att moderaterna nyligen skrev i ett dokument att ”LAS behöver reformeras” och att ”flexibilitet är den svenska arbetsmarknadens akilleshäl”, vilket är en positionsförflyttning i förhållandet till hur det lät på Reinfeldts tid.

Moderaternas papper uttrycker att ”LAS behöver reformeras” och SVT lät de lokala moderaterna ta ställning till frågan om de tyckte att ”turordningsreglerna i LAS bör förändras så att det blir lättare att både säga upp och anställa personer.” 82 procent av de svarande moderaterna svarade ”ganska eller mycket bra” på frågan.

I mina ögon råder det inget tvivel om att LAS behöver reformeras. Anställningsskyddet har upprepat och av olika bedömare och institutioner (OECD, IMF, Världsbanken, regeringens egen Långtidsutredning mfl) pekats ut som en hämmande faktor för rörlighet och sysselsättning på svensk arbetsmarknad.

Därutöver är arbetsrätten en av de frågor som hamnar högt upp på dagordningen när företagare får svara på vad de helst vill förändra för att stärka möjligheterna att växa (se t ex Tillväxtverkets rapporter om tillväxthinder). Företagare vittnar också om att det är olika inslag i arbetsrätten som påverkar deras möjligheter negativt, allt från återanställningsrätten, turordningsreglernas utformning, saklig grund i samband med uppsägning av personliga skäl, låser fast anställda i anställningar de inte trivs i osv.

Svenskt Näringsliv har under lång tid drivit att LAS ska reformeras. Vi vill se ett anställningsskydd som stimulerar en sund rörlighet på arbetsmarknaden och som inte påverkar företagens anställningsvilja negativt samtidigt som medarbetarnas intresse av trygghet tillgodoses.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »