Publicerat: 11 september 2015

Låt privata aktörer bidra i etableringsprocessen

Idag uppmärksammar DI en matchnings- och utbildningsaktör som ger stöd till nyanlända flyktingar. Ett exempel som tas upp i artikeln är en elektrikerutbildad person från Syrien. Han kom till Sverige för tre och ett halvt år sedan. Företaget Alpha CE har under etableringsfasen bistått med valideringshjälp, utbildning och matchning till arbete.

”När han kom till oss satt han i köket och såg ut som en skugga. På ett och ett halvt år hade det svenska systemet lyckats ta allt driv och motivationen från honom”, säger VD för Alpha CE. Efter flera insatser från utbildningsföretaget jobbar han numera, men vägen till elektrikerjobbet är lång trots att elektriker står på AF:s lista över bristyrken.Bättre för Sverige om vi kan arbeta

Regeringen har gjort klart att man slopar etableringsreformen, som byggde på att så kallade lotsar skulle ge hjälp och stöd till nyanlända i ett valfrihetssystem. Istället ska Arbetsförmedlingen ta fullt ansvar genom att förstärka personalen i en intern etableringsavdelning.

Svenskt Näringsliv har i vårt remissvar till beslutet pekat på uppenbara brister i etableringsreformen. Det handlar om upphandlingens utformning, otydlig ansvarsfördelning, ofullständig implementering och för lite arbetsmarknadsfokus. De tydliga bristerna i reformen som uppmärksammades tidigare i år skulle kunnat åtgärdas genom bättre kontroll och uppföljning, istället för att tvärt avbryta reformen över en natt.

Dagens artikel visar på värdet av engagerade aktörer som utifrån individens behov ger stöd, utbildning och matchning, samt validering. Lots-systemet hade tydliga brister, men det betyder inte att en mångfald av aktörer inte ska kunna bidra i etableringsprocessen. Nu kommer signaler från AF om att nyanlända ska ingå i upphandlingen ”Stöd & Matchning”. Det är viktigt att utformningen av en sådan insats blir tydlig och väl genomförd.

I Almedalen uttalade arbetsmarknadsministern ett löfte om att återuppta den nyligen nedlagda AF-utredningen under hösten. Dagens artikel i DI påminner återigen om behovet av att genomlysa AF-systemet, inklusive dess etableringsdel. Myndigheten står inför stora utmaningar. Det är viktigt med tydliga reformdirektiv som både tydliggör myndighetens framtida roll, samt ger möjlighet för fler aktörer att bidra i ett mer kostnadseffektivt system än idag.

 

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »