Publicerat: 25 mars 2015

Låt utredningen löpa parallellt med AF:s interna arbete

2015-03-25 AF inslag SRIdag återlanserar Arbetsförmedlingen (AF) sin ”Förnyelseresa fram till 2021″ i SR:s morgonekot. Fokus ligger bland annat på att utveckla digitala tjänster, färre kontor och mer resurser till att anställa arbetsförmedlare som ska jobba mer mot företagen.

Ambitionerna att arbeta tydligare mot företagen är lovvärda, men Svenskt Näringslivs arbetsmarknadschef Carina Lindfelt uttalar samtidigt en försiktig skepsis i nyhetsinslaget, då liknande ambitioner redovisats tidigare (här ett exempel på ett helsideuppslag med ny AMS-chef från 2005 med ungefär samma budskap). Faktum är att regeringar av olika kulörer har betonat vikten av goda arbetsgivarkontakter i 10-15 år utan bestående resultat.

Vad som är angeläget är att regeringen återupptar den riktiga AF-utredningen före den 15 april, som under året kan löpa parallellt med deras interna arbete. Det finns inget som hindrar att göra både och. En utredning skulle inte heller bromsa AF:s interna arbete, vilket även myndighetens Generaldirektör har påtalat i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Att internt försöka vända myndighetens förtroendekris blir svårt. Mer resurser är inte en universallösning, vi måste tänka mer kring kostnadseffektivitet i en verksamhet som omsätter 70 miljarder kronor. Australien-modellen är en förebild: de halverade kostnaderna och ökade effektiviteten påtagligt efter att systemet konkurrensutsattes.

Arbetsförmedlingen (AF) behöver genomgripande reformer. Uppdraget måste tydliggöras. Bemanningsföretag och andra aktörer har andra drivkrafter att leverera resultat. Svenskt Näringsliv hoppas att AF-utredningen kan återupptas så snart som möjligt. 

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »