Publicerat: 19 oktober 2016

LO ska utreda visstidsjobben – igen!

Idag meddelade LO att de lyckats ena sina 14 förbund och att det blir en samordning inför avtalsrörelsen 2017. Gott så. Men, de enas bland annat kring en låglönesatsning som riskerar att ytterligare förvärra utanförskapet på svensk arbetsmarknad, läs här vad Svenskt Näringslivs vice VD Peter Jeppsson ser för risker med en sådan strategi.

Det finns ytterligare ingredienser i LO-samordningen som får mig att höja på ögonbrynen och det är att de ska göra en utredning om visstidsanställningar. Det är ett ämne som är utrett mycket nyligen. Så sent som för tre veckor sedan, den 27/9 presenterade LO och Svenskt Näringsliv en gemensam utredning om hur de tidsbegränsade anställningarna fungerar på svensk arbetsmarknad. Jag deltog i utredningen och vi genomförde den mycket noggrant och bemödade oss att beskriva visstidsanställningarna ur olika intressenters perspektiv på ett nyanserat, faktabaserat och balanserat sätt.

Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att LO inte blev nöjda med resultatet i utredningen som gjordes med Svenskt Näringsliv. Mot bakgrund av hur förenklat och ensidigt bland andra LO och deras förbund har argumenterat i denna fråga tidigare befarar jag att utredningen kommer bortse från visstidsanställningarnas viktiga funktion på arbetsmarknaden och de behov företagen har av att kunna anställa medarbetare tillfälligt.

Jag tror tyvärr vi kan vänta oss en ensidig och obalanserad eländesbeskrivning upphöjt till två. (Hoppas jag får fel)

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »