Publicerat: 19 oktober 2016

LO ska utreda visstidsjobben – igen!

Idag meddelade LO att de lyckats ena sina 14 förbund och att det blir en samordning inför avtalsrörelsen 2017. Gott så. Men, de enas bland annat kring en låglönesatsning som riskerar att ytterligare förvärra utanförskapet på svensk arbetsmarknad, läs här vad Svenskt Näringslivs vice VD Peter Jeppsson ser för risker med en sådan strategi.

Det finns ytterligare ingredienser i LO-samordningen som får mig att höja på ögonbrynen och det är att de ska göra en utredning om visstidsanställningar. Det är ett ämne som är utrett mycket nyligen. Så sent som för tre veckor sedan, den 27/9 presenterade LO och Svenskt Näringsliv en gemensam utredning om hur de tidsbegränsade anställningarna fungerar på svensk arbetsmarknad. Jag deltog i utredningen och vi genomförde den mycket noggrant och bemödade oss att beskriva visstidsanställningarna ur olika intressenters perspektiv på ett nyanserat, faktabaserat och balanserat sätt.

Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att LO inte blev nöjda med resultatet i utredningen som gjordes med Svenskt Näringsliv. Mot bakgrund av hur förenklat och ensidigt bland andra LO och deras förbund har argumenterat i denna fråga tidigare befarar jag att utredningen kommer bortse från visstidsanställningarnas viktiga funktion på arbetsmarknaden och de behov företagen har av att kunna anställa medarbetare tillfälligt.

Jag tror tyvärr vi kan vänta oss en ensidig och obalanserad eländesbeskrivning upphöjt till två. (Hoppas jag får fel)

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »