Publicerat: 27 maj 2015

Lönesättning för motivation och produktivitet

Ett grundläggande mänskligt behov är att bli sedd som den individ du är. Det gäller även på jobbet. Få människor trivs med att vara en utbytbar produktionsenhet eller en ruta i en schemarad. Det jag kan och gör på jobbet ska vara synligt och beaktas när jag får en chans till nya arbetsuppgifter, karriär och när lönen sätts.BILD LÖNESÄTTNING

I en ny rapport från oss som bygger på en undersökning som SIFO/TNS har gjort har medarbetare fått frågan om hur det går till när deras lön sätts och hur de skulle vilja att det går till. Undersökningen visar att det finns ett gap mellan förväntan och praktik. Tre av fyra säger att de vill prata med sin chef om sin lön och drygt hälften vill komma överens om den nya lönen direkt med chefen. Men i praktiken är det bara 37 procent som kom själv kommer överens om den nya lönen.

Undersökningen visar också att det är prestationen, arbetsresultatet samt kompetensen och hur den används som ska ligga till grund för lönesättningen, det tycker åtta av tio. Lång och trogen tjänst eller ålder är inte ett lönesättningskriterium som ligger i tiden.  

Den fackliga idén; att vi säljer vår tid och betalas för den, är helt klar på väg ut. Det är vad vi åstadkommer på jobbet som ska bedömas och lönesättas! Människor är olika, olika bra på att göra olika saker, även på jobbet. Att kunna påverka sin egen lön genom sitt eget arbete är för många en självklarhet. Och att den som av olika skäl bidrar mest även ska kunna se det i lönekuvertet är viktigt.

Lönesättningen på arbetsmarknaden håller på att utvecklas. Det går olika fort i olika företag och branscher. Men det som är viktigt att konstatera är att medarbetarnas förväntningar ligger väl i linje med företagens strävan, att kunna använda lönen som ett sätt att utveckla medarbetarna som utvecklar verksamheten i företagen. Därför ska vi fortsätta att utveckla den företagsnära lönebildningen och den medarbetarnära lönesättningen.