Publicerat: 18 januari 2016

Lovande nyfikenhet inför AF-utredningen – men glöm inte fokus på kostnadseffektivitet

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har besökt Australien för att studera landets arbetsförmedling. I en återrapport från resan delger ministern en blandad bild av systemet. Men vad är slutsatserna kring kostnadseffektivitet? Och när sjösätts AF-utredningen?

AF-utredningen lades ner för ett år sedan. Nu är översynen på väg att tas upp igen av döma av regeringens signaler. Det är inte en dag för tidigt.

Statsrådet Johansson är inte övertygad om australiensiska systemets förträfflighet. Hon menar att omfattningen är för liten. Det är förvisso sant att systemet är mindre i omfattning än det svenska, men säger ingenting om vad man faktiskt får ut av de satsade skattekronorna. En relevant fråga är därför att analysera vad kan vi lära om kostnaderna i det australiensiska systemet?

Enligt en av Storbritanniens främsta forskare området så ”skapade det australiensiska systemet ett nätverk vars resultat förbättrades över tid, med uppgifter som tyder på att Job Network levererade bättre utfall, till halva kostnaden av tidigare system”.

Det är även viktigt att känna till Australiens arbetsmarknadspolitik generellt. Offentliga medel som satsas ligger i nedre kvartilen vad gäller aktiv arbetsmarknadspolitik i förhållande till BNP (0,3 procent av BNP). Sveriges satsning i relation till BNP ligger runt 1 procent.

I ett ansträngt statsfinansiellt läge måste vi satsa på reformer som ökar kostnadseffektiviteten och möjliggör en arbetsförmedling som är i takt med tiden. Det finns inget att vänta på. Nu är det läge att sjösätta AF-utredningen.