Publicerat: 15 juni 2017

Lovvärt initiativ om prao kräver gott regeringssamarbete

I början av veckan meddelade utbildningsminister Gustav Fridolin att regeringen vill införa obligatorisk prao. Förslaget innebär att alla skolor i framtiden ska vara skyldiga att erbjuda eleverna minst tio dagars prao. Detta i syfte att ge alla högstadieelever jämlika möjligheter att prova på ett yrke och få konkreta erfarenheter och kunskaper om arbetslivet som stöd inför framtida val av utbildning och yrke.  

Det var nog många som tillsammans med mig tyckte att detta var ett tilltalande förslag. Men det väckte samtidigt ett antal frågor. Visst är det bra att så många elever och ungdomar som möjligt får möjlighet att bekanta sig med en arbetsplats och i bästa fall få in en fot på arbetsmarknaden. Det är dessutom viktigt att bygga fler broar mellan skola, näringsliv och arbetsliv. Då är prao en viktig pusselbit. 

Men för att goda regeringsförslag inte bara ska stanna vid fina ord utan ge verkligt resultat behövs förutsättningar för att det också ska kunna hända på riktigt. Tyvärr är det nog så att regeringens goda vilja grusas av ett detaljerat och svårbegripligt regelverk på arbetsmiljöområdet. Detta är troligtvis ett av skälen till att tiden för prao minskat kraftigt sedan en tid tillbaka.  

Vi har ett svårt dilemma här för alla inblandade – både skolor, myndigheter och arbetsgivare. Å ena sidan måste säkerställas att eleverna kommer ut till en säker arbetsmiljö där de inte riskerar att skadas. Detta har gjort att vi har fått ett regelverk som i detalj reglerar bland annat hur riskbedömningar av praoplatser ska gå till. Å andra sidan får inte skolor och arbetsgivare skrämmas bort av för mycket byråkrati och formalia. Då är risken stor att man hellre struntar i att ge eleverna denna typ av arbetslivsintroduktion.  

Viljan och intresset att göra en insats för elevernas framtid finns hos både företag och skolor. Men reglerna uppfattas ofta som orimliga och risken att drabbas av sanktioner från Arbetsmiljöverket gör att man hellre avstår. När nu regeringen vill göra praoverksamheten obligatorisk innebär det att man tvingar in arbetsgivare men framförallt skolor i en omfattande regeldjungel. Man kan inte tvinga arbetsgivare att ta emot praoelever men regeringen vill nu tvinga skolorna att ordna praoverksamhet. Detta är en svår nöt att knäcka.  

I arbetet med kommande lagförslag är det därför viktigt att man inte glömmer bort att involvera Arbetsmarknadsdepartementet och framförallt berörda myndigheter som Arbetsmiljöverket och Skolverket. Förslaget behöver även åtföljas av en ordentlig myndighetsgemensam kommunikativ insats som underlättar för både skolor och arbetsgivare att förstå och tillämpa reglerna kring prao.  

Jag hoppas att det finns ett gott samarbete mellan departementen och de berörda myndigheterna och att statsråden Fridolin och Johansson gemensamt ser till att detta lovvärda förslag verkligen leder till fler praotimmar.