Publicerat: 27 november 2015

Mer action, mindre samordning

Idag presenterar gymnasieminister Aida Hadzialic (S) en ny samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Men behövs verkligen fler samordnare?

Den så kallade NEET-gruppen (Neither in Employment, Education nor Training) är en stor utmaning, även om Sverige ligger bättre till än andra länder. Allt för många ungdomar hoppar av skolan utan fullvärdiga betyg. Många ungdomar skriver inte in sig på AF och får ej del av aktiveringsinsatser. Kombinationen av för många avhopp och för få vardagsjobb riskerar därutöver att öka ungas utanförskap ytterligare.NEET

Som svar på utmaningen presenterade statsminister Stefan Löfvén (S) en ”Nationell samling för unga” i sitt förstamaj tal. En samordnare är tänkt att vara central i arbetet. Nu, sju månader senare, ska strategin förverkligas.

Men behövs samordnaren? Till saken hör att det redan finns en ”Delegationen för unga till arbete”.

De sitter just nu med uppgiften att koordinera så att ”arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå”.

Gränsdragningen mellan de olika samordnarna är inte glasklar, ens för regeringen. I budgetpropositionen för 2016 står att finna att ”Samordnaren och Delegationen för unga till arbete ska samarbeta i syfte att komplettera och förstärka varandras arbete”.

250 miljoner kronor satsas i Delegationen för att resa land och rike runt och försöka prata med kommuner om att teckna avtal om att anställa traineer – hittills med magert resultat – och för att förverkliga regeringens ambitioner om så kallade ”utbildningskontrakt”. Samtidigt finns redan stora insatser för att aktivera unga, t.ex. inom ramen för Folkhögskolan och förstärkt studiestöd med högre bidragsandel för unga som vill läsa upp betygen.

Finns det lärdomar från andra länder? Storbritannien har stora utmaningar med NEET-gruppen, större än i Sverige. Där har privata aktörer kontrakterats för att aktivera ungdomar att återgå till utbildning eller praktik. Utvärderingar visar på positiva resultat: NEET-nivån sjönk med 1,8 procentenheter utifrån de två år som åtgärden har utvärderats samtidigt som kostnadseffektiviteten är hög.

Samtidigt är det viktigt med låga trösklar in på arbetsmarknaden. Sverige står med höga ingångslöner och får få vardagsjobb. Trösklarna höjs nu ytterligare: regeringen höjer arbetsgivaravgifterna för unga med 19 miljarder kronor jämfört med förra året, vilket riskerar jobbchanserna för unga.

Det är viktigt med tydlighet i allt politiskt arbete. Dagens utnämning visar möjligen på ett behov av intern samordning mellan olika departement inför nästa förstamaj tal.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »