Publicerat: 27 november 2015

Mer action, mindre samordning

Idag presenterar gymnasieminister Aida Hadzialic (S) en ny samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Men behövs verkligen fler samordnare?

Den så kallade NEET-gruppen (Neither in Employment, Education nor Training) är en stor utmaning, även om Sverige ligger bättre till än andra länder. Allt för många ungdomar hoppar av skolan utan fullvärdiga betyg. Många ungdomar skriver inte in sig på AF och får ej del av aktiveringsinsatser. Kombinationen av för många avhopp och för få vardagsjobb riskerar därutöver att öka ungas utanförskap ytterligare.NEET

Som svar på utmaningen presenterade statsminister Stefan Löfvén (S) en ”Nationell samling för unga” i sitt förstamaj tal. En samordnare är tänkt att vara central i arbetet. Nu, sju månader senare, ska strategin förverkligas.

Men behövs samordnaren? Till saken hör att det redan finns en ”Delegationen för unga till arbete”.

De sitter just nu med uppgiften att koordinera så att ”arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå”.

Gränsdragningen mellan de olika samordnarna är inte glasklar, ens för regeringen. I budgetpropositionen för 2016 står att finna att ”Samordnaren och Delegationen för unga till arbete ska samarbeta i syfte att komplettera och förstärka varandras arbete”.

250 miljoner kronor satsas i Delegationen för att resa land och rike runt och försöka prata med kommuner om att teckna avtal om att anställa traineer – hittills med magert resultat – och för att förverkliga regeringens ambitioner om så kallade ”utbildningskontrakt”. Samtidigt finns redan stora insatser för att aktivera unga, t.ex. inom ramen för Folkhögskolan och förstärkt studiestöd med högre bidragsandel för unga som vill läsa upp betygen.

Finns det lärdomar från andra länder? Storbritannien har stora utmaningar med NEET-gruppen, större än i Sverige. Där har privata aktörer kontrakterats för att aktivera ungdomar att återgå till utbildning eller praktik. Utvärderingar visar på positiva resultat: NEET-nivån sjönk med 1,8 procentenheter utifrån de två år som åtgärden har utvärderats samtidigt som kostnadseffektiviteten är hög.

Samtidigt är det viktigt med låga trösklar in på arbetsmarknaden. Sverige står med höga ingångslöner och får få vardagsjobb. Trösklarna höjs nu ytterligare: regeringen höjer arbetsgivaravgifterna för unga med 19 miljarder kronor jämfört med förra året, vilket riskerar jobbchanserna för unga.

Det är viktigt med tydlighet i allt politiskt arbete. Dagens utnämning visar möjligen på ett behov av intern samordning mellan olika departement inför nästa förstamaj tal.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »