Publicerat: 9 november 2015

Mera insatser från AF ökade inte jobbchanser

Ingen påverkan alls av Arbetsförmedlingens åtgärder. Det konstaterar IFAU som i en ny rapport har granskat tidiga insatser för nya arbetssökande med hög risk för långtidsarbetslöshet.

Bakgrunden är att alliansregeringen från 2006 förbehållit arbetsmarknadspolitiska insatser till dem som varit arbetslösa länge. Men från den 1 januari 2012 infördes på regeringens uppdrag ett ”nytt arbetssätt” på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen fick åter möjlighet att ge tidiga insatser till arbetssökande som bedömdes få svårt att hitta nytt jobb.

IFAU:s sammanfattning av uppföljningsstudien pekar på två viktiga slutsatser;

– Personer som redan från början bedöms ha hög risk att bli kvar i arbetslöshet har fått fler programinsatser, tidigare i arbetslöshetsperioden och har tätare kontakt med sin arbetsförmedlare efter reformen 1 januari 2012.

– Åtgärderna leder inte någonstans. Det vill säga chanserna att få jobb har inte ökat trots att Arbetsförmedlingen på bred front infört det ”nya” arbetssättet med tidiga och utökade insatser för gruppen.

”Slutligen finner vi inga effekter av reformen på övergången till arbete men vi ser en ökad övergång till arbete under åren före reformen”.

Själva syftet med reformen var effektiv resursanvändning.  Det är tydligt att AF-utredningen behövs.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »