Publicerat: 9 november 2015

Mera insatser från AF ökade inte jobbchanser

Ingen påverkan alls av Arbetsförmedlingens åtgärder. Det konstaterar IFAU som i en ny rapport har granskat tidiga insatser för nya arbetssökande med hög risk för långtidsarbetslöshet.

Bakgrunden är att alliansregeringen från 2006 förbehållit arbetsmarknadspolitiska insatser till dem som varit arbetslösa länge. Men från den 1 januari 2012 infördes på regeringens uppdrag ett ”nytt arbetssätt” på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen fick åter möjlighet att ge tidiga insatser till arbetssökande som bedömdes få svårt att hitta nytt jobb.

IFAU:s sammanfattning av uppföljningsstudien pekar på två viktiga slutsatser;

– Personer som redan från början bedöms ha hög risk att bli kvar i arbetslöshet har fått fler programinsatser, tidigare i arbetslöshetsperioden och har tätare kontakt med sin arbetsförmedlare efter reformen 1 januari 2012.

– Åtgärderna leder inte någonstans. Det vill säga chanserna att få jobb har inte ökat trots att Arbetsförmedlingen på bred front infört det ”nya” arbetssättet med tidiga och utökade insatser för gruppen.

”Slutligen finner vi inga effekter av reformen på övergången till arbete men vi ser en ökad övergång till arbete under åren före reformen”.

Själva syftet med reformen var effektiv resursanvändning.  Det är tydligt att AF-utredningen behövs.