Publicerat: 13 februari 2015

När ska medierna rapportera om hur visstidsanställningar verkligen fungerar?

VisstidsflödeUnder några år har facken i Sverige bedrivit en kampanj mot visstidsanställningar. Det framställs som att arbetsgivare missbrukar möjligheten att visstidsanställa, att visstidsanställningar hotar tillsvidareanställningen som norm på svensk arbetsmarknad och att visstidsanställningarna är fälla som unga fastnar i.

Facken har haft mycket god avsättning för sina budskap i de stora svenska medierna, trots att det faktamässiga underlaget många gånger varit minst sagt svajigt. I en rapport som Timbro Medieinstitut nyligen har presenterat framkommer det att det fackliga perspektivet på visstidsanställningar kraftigt dominerar medierapporteringen.

Det faktum att många verksamheter är helt beroende av att kunna anställa medarbetare på visstid eller att visstidsanställningar fungerar som en språngbräda in på arbetsmarknaden är perspektiv som helt försvunnit.

”Visstidsanställningarna ökar” är ett vitt spritt budskap som ofta får stå oemotsagt. Att tillsvidareanställningarna också ökar och många gånger ökar kraftigare än visstidsanställningar nämns inte. Dessutom är den verkliga bilden snarare att visstidsanställningarna varierar med konjunkturen och sett över en längre period har andelen visstidsanställda legat kring 15 procent på svensk arbetsmarknad, ibland lite lägre och ibland lite högre.

Inte sällan adderas värdeord som ”otrygga, osäkra och ovissa” i beskrivningen av visstidsanställningar. Rapporter och statistik som visar hur visstidsanställningar är språngbrädor från arbetslöshet till fasta jobb blir av någon anledning inte en del i medierapporteringen.

På samma sätt avstår media att berätta om varför företagen använder visstidsanställningar och att många verksamheter är helt beroende av att kunna ta in medarbetare med kort varsel för kortare anställningar.

Visstidsjobben är dessutom de arbetslösas främsta väg in på arbetsmarknaden. 80 000 arbetslösa får varje kvartal en visstidsanställning. Samtidigt vet vi att 70 000 visstidsanställda varje kvartal går över till en tillsvidareanställning. Blir det svårare att anställa på visstid kommer färre få chansen att visa vad de går för på arbetsmarknaden.

Om någon nu blir nyfiken på att ta del av den lite bredare bilden av visstidsanställningar rekommenderar jag läsning av några av alla de rapporter och artiklar om företagens behov som finns publicerade på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/visstid/