Publicerat: 3 augusti 2016

Ny AF-rapport: Missat arbetslöshetsmål, regeringens jobbreformer trampar vatten

AF har i dagarna redovisat sin prognos för utbetalningar fram till 2020. Nu hissar myndigheten varningsflagg: Regeringens viktigaste åtgärder nedjusteras kraftigt. Arbetslöshetsmålet döms ut. Samtidigt efterlyser myndigheten mer resurser för att klara etableringsuppdraget.

Regeringens mål är lägst arbetslöshet i EU år 2020. Arbetsmarknadspolitiken är en central del i regeringens jobbagenda för att nå dit.

Nu visar det sig att regeringens viktigaste jobbreformer trampar vatten:

- Traineejobben. Endast 300 av regeringens viktigaste vallöfte förväntas under 2016, 600 färre än prognosen i maj. År 2020 kan eventuellt en fjärdedel av de utlovade 32 000 traineejobben realiseras. AF pekar på att kommunerna har haft fullt upp med flyktingkrisen.

- Extratjänster. Prognosen för antal platser nedjusteras kraftigt. I år förväntas 600 färre platser än tidigare i år. AF tror nu även att det kan röra sig om kanske hälften av de 20 000 utlovade platserna framåt valåret 2018. AF pekar på problem med EU:s statsstödsregler.

Utbildningskontrakt. 20 000 platser har utlovats. Nu tror AF att det på sin höjd kan ge 4 000 platser om några år. Utsikterna att nå volym för 2016 minskar med 300 personer jämfört med maj-prognosen. AF pekar på problem att motivera unga att ingå i insatsen.

Samtidigt efterlyser myndigheten ökande resurser. Dels för att öka antalet subventionerade anställningar, dels för att möta det ökande behovet när nyanlända flyktingar kommer in i etableringsuppdraget.

Etableringsdelen är underfinansierad med 4,2 miljarder fram till 2019, enligt AF. Det är måhända naturligt att AF behöver mer resurser mot bakgrund av att antalet deltagare i etableringsuppdraget förväntas uppgå till nästan 90 000 personer 2018.

Men samtidigt ökar resurserna dramatiskt inom t.ex. programinsatser: en fördubbling jämfört med 2014, upp till nästan 18 miljarder år när vi närmar oss valåret. Anslaget kan uppgå till 90 miljarder framåt 2019.

Arbetslöshetsmålet missas med råge om man ska tro AF:s senaste prognos. Arbetslösheten minskar i år och under 2017, men därefter vänder arbetslösheten uppåt.

Arbetslösheten förväntas uppgå till 7,4 procent år 2020, i princip oförändrat jämfört med 2015. Det är en påtaglig skillnad jämfört med länder som Tyskland och Storbritannien.Prognos arbetslöshet

Sverige står inför stora utmaningar. Arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. Personer med svag utbildningsbakgrund riskerar att hamna efter. Integrationen brister. Det är tydligt att de reformer som hittills presenterats inte genererar tillräckliga resultat.

För att nå jobbmålet år 2020 krävs det att 460 000 nya jobb skapas. Det är nu avgörande att riktiga strukturreformer sjösätts som möjliggör fler enkla jobb och bättre förutsättningar för jobbskaparna – som är företagen – att växa och anställa.

Endast så kan Sverige vinna EM-guldet i jobbskapande och nå lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

ekonomifakta.se »

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Sveriges nya företagsamma nyhetstjänst. Nu kan du få ett dagligt nyhetsbrev med de senaste nyheterna från Sverige och världen, redan till frukost.

www.fplus.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Foretagsklimat.se innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

Tidningen Entreprenör

Entreprenör

Entreprenör är en sajt om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare.

entreprenor.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »

Miljönytta.se

Miljönytta

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.

miljonytta.se »