Publicerat: 3 augusti 2016

Ny AF-rapport: Missat arbetslöshetsmål, regeringens jobbreformer trampar vatten

AF har i dagarna redovisat sin prognos för utbetalningar fram till 2020. Nu hissar myndigheten varningsflagg: Regeringens viktigaste åtgärder nedjusteras kraftigt. Arbetslöshetsmålet döms ut. Samtidigt efterlyser myndigheten mer resurser för att klara etableringsuppdraget.

Regeringens mål är lägst arbetslöshet i EU år 2020. Arbetsmarknadspolitiken är en central del i regeringens jobbagenda för att nå dit.

Nu visar det sig att regeringens viktigaste jobbreformer trampar vatten:

– Traineejobben. Endast 300 av regeringens viktigaste vallöfte förväntas under 2016, 600 färre än prognosen i maj. År 2020 kan eventuellt en fjärdedel av de utlovade 32 000 traineejobben realiseras. AF pekar på att kommunerna har haft fullt upp med flyktingkrisen.

– Extratjänster. Prognosen för antal platser nedjusteras kraftigt. I år förväntas 600 färre platser än tidigare i år. AF tror nu även att det kan röra sig om kanske hälften av de 20 000 utlovade platserna framåt valåret 2018. AF pekar på problem med EU:s statsstödsregler.

Utbildningskontrakt. 20 000 platser har utlovats. Nu tror AF att det på sin höjd kan ge 4 000 platser om några år. Utsikterna att nå volym för 2016 minskar med 300 personer jämfört med maj-prognosen. AF pekar på problem att motivera unga att ingå i insatsen.

Samtidigt efterlyser myndigheten ökande resurser. Dels för att öka antalet subventionerade anställningar, dels för att möta det ökande behovet när nyanlända flyktingar kommer in i etableringsuppdraget.

Etableringsdelen är underfinansierad med 4,2 miljarder fram till 2019, enligt AF. Det är måhända naturligt att AF behöver mer resurser mot bakgrund av att antalet deltagare i etableringsuppdraget förväntas uppgå till nästan 90 000 personer 2018.

Men samtidigt ökar resurserna dramatiskt inom t.ex. programinsatser: en fördubbling jämfört med 2014, upp till nästan 18 miljarder år när vi närmar oss valåret. Anslaget kan uppgå till 90 miljarder framåt 2019.

Arbetslöshetsmålet missas med råge om man ska tro AF:s senaste prognos. Arbetslösheten minskar i år och under 2017, men därefter vänder arbetslösheten uppåt.

Arbetslösheten förväntas uppgå till 7,4 procent år 2020, i princip oförändrat jämfört med 2015. Det är en påtaglig skillnad jämfört med länder som Tyskland och Storbritannien.Prognos arbetslöshet

Sverige står inför stora utmaningar. Arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. Personer med svag utbildningsbakgrund riskerar att hamna efter. Integrationen brister. Det är tydligt att de reformer som hittills presenterats inte genererar tillräckliga resultat.

För att nå jobbmålet år 2020 krävs det att 460 000 nya jobb skapas. Det är nu avgörande att riktiga strukturreformer sjösätts som möjliggör fler enkla jobb och bättre förutsättningar för jobbskaparna – som är företagen – att växa och anställa.

Endast så kan Sverige vinna EM-guldet i jobbskapande och nå lägst arbetslöshet i EU år 2020.