Publicerat: 6 november 2015

Ny beställning från facken till regeringen – återinför årlig lönekartläggning

I en artikel i DN konstaterar Unionens nye ordförande Martin Linder att ”Deltidsarbete ger tydliga konsekvenser både rent konkret vilken lön man får ut och hur mycket pension man sedan får.” Vidare konstateras att deltidsarbete kan leda till sämre löneutveckling.

De flesta människor anser nog att det är rimligt att det finns en koppling mellan lönen och arbetstidens längd. Inte heller är det kanske helt överraskande deltidsarbete kan påverka karriären. Löneavtalens grunder för lönesättning, är ju ofta prestation och arbetsresultat.

I en intressant undersökning som Unionen har gjort bland sin medlemmar framgår det att 16 procent av kvinnorna arbetade deltid år 2014 och motsvarande siffra för männen var 3 procent. Deltidsarbete bland kvinnorna ökade i åldersspannet 30-45 år medan männen ligger kvar runt 3 procent.

Den något förbluffande slutsatsen som Martin Linder sedan drar för att bidra till en mer jämställd arbetsmarknad är inte att diskutera varför kvinnor och män jobbar olika mycket. Istället fokuserar han på att arbetsgivarna ska återgå till att göra årliga lönekartläggningar för att se om det finns omotiverade löneskillnader.

Arbetsgivarna ska således, förutom att varje år arbeta med jämställdhetsfrågan enligt avtalen i samband med lönesättningen, dessutom göra lönekartläggning enligt lagens krav där andra faktorer ska jämföras.

Vore det inte mer smart av Unionen att ha en dialog med sina medlemmar om deltidsfällan? För de kvinnor som är i 30-45 åldern jobbar sannolikt deltid av familjeskäl, inte för att deras arbetsgivare har det önskemålet. För arbetsgivarnas del vore det toppen om duktiga kvinnliga medarbetare satsar mer på sin karriär. Deras kompetens behövs och det skulle synas i lönekuvertet. Men, en arbetsgivare måste självklart respektera en medarbetares önskemål om deltid med stöd av lagens regler. Och många arbetsgivare går betydligt längre än lagen och försöker anpassa arbetet efter medarbetarens önskemål.

Men Martin Linder kommer att bli bönhörd. I ett pressmeddelande från statsråden Åsa Regnér och Alice Bah Kunke lovar de att återställa årlig lönekartläggning. Ett nytt slag i luften för jämställdheten från politiken, mer administrativt jobb för alla arbetsgivare. Det kommer inte att påverka det faktum att kvinnor och män, på kollektiv nivå, gör olika val kring arbetstid och karriär vilket påverkar deras löner och pensioner.